Written by

Android telefoni u Americi službama hitne pomoći daju tačnu lokaciju korisnika

m:ovo m:ono| Views: 193

U Americi je veoma poznato da su alati sa kojima službe hitne pomoći lociraju unesrećene osobe veoma neadekvatne, a ono što je posebno tragično jeste činjenica da je većina poziva upućeno tim službama obavljeno sa mobilnih telefona koji su veoma pogodni za brzo lociranje. Google je nedavno objavio kako se mreža lokacija širi i poboljšava te da će uskoro sve biti mnogo jednostavnije.

Google je objavio kako se pripremaju nove službe za lociranje hitnih službi koje će raditi sa već postojećom tehnologijom,  a sve bi trebalo da doprinese preciznijem lociranju ljudi kojima je pomoć neophodna.

Isto tako objavljeno je da se radi i na mreži koja bi se u iste svrhe koristila u Velikoj Britaniji i Ukrajini, a mreža bi se kasnije proširila na još 14 država širom svijeta. Ovaj novi sistem se zove ELS, a Google ga je napravio još 2016 godine. Sistem koristi jednaku tehnologiju kao i Google Maps i uključuje mobilne GPS i wi-fi signale.

ELS sve te informacije koristi da bi definisao preciznu lokaciju na uređaju, a nakon toga ih automatski šalje službama hitne pomoći kada je poziv sa mobilnog telefona upućen. Iskreno se nadamo da će ovaj sistem uskoro biti dostupan u cijelom svijetu.