Written by

Aplikacija – AutoResponder

moj android| Views: 388

aplikacija-2

Mobilna aplikacija WhatsApp omogućava razmjenu poruka među korisnicima, a koji su dugo čekali na mogućnost automatskog odgovora na pristigle poruke. To je sada moguće korištenjem aplikacije AutoResponder.

Ako je korisnik WhatsAppa na važnom sastanku, a ne želi da neko ko mu piše bude zbunjen zašto mu odmah ne odgovara na poruku, uz AutoResponder aplikaciju može podesiti da svima koji mu pošalju poruku u određenom trenutku stigne odgovor na poruku da je na sastanku.

Ova aplikacija korisnicima dozvoljava automatski odgovor na sve WhatsApp poruke. Takođe, moguće je kreiranje poruke koja će se poslati kao odgovor na poruku konretnog kontakta, ili poruke koja će se poslati kao odgovor na poruke bilo kog kontakta. Korisnici mogu kreirati i automatske reakcije za poruku konrektnog kontakta, te automatske reakcije za poruke bilo kog kontakta. Omogućeno je i kreiranje poruke koja će se poslati kao odgovor na poruku u grupi.

Aplikacija AutoResponder, koja je i dalje u razvoju i čije će nove funkcije uskoro biti dostupne korisnicima WhatsAppa omogućava i automatsko odgovaranje na poruku nakon određenog vremena.