Written by

Aplikacija: Google Opinion Rewards

moj android| Views: 123

aplikacija

Brojne su aplikacije koje se u Google Play Storeu mogu preuzeti za operativni sistem Android. Milioni korisnika širom svijeta rado ih imaju na svojim pametnim telefonima, jer njihovim korištenjem svoju svakodnevicu čine lakšom, ali i zanimljivijom.

Jedna od takvih je i aplikacija “Google Opinion Rewards”. Da bi koristili ovu aplikaciju, korisnici treba da je preuzmu iz internet prodavnice, instaliraju, te jednom otvore. Nakon toga, aplikacija se periodično uključuje kako bi korisnicima postavila neka pitanja.

Tačnije, uz pomoć ove aplikacije zarađuje se Google Play kredit putem anketa, za čije je popunjavanje korisnicima potrebno svega par minuta. Za svako učestvovanje u anketi korisnik će dobiti kredit za korištenje u Google Play Storeu.

Kada zarade kredit korisnici ga mogu iskoristiti u Google Play prodavnici kupovinom neke aplikacije, muzičkog ili video sadržaja. Ali, treba imati na umu da sve ankete moraju da se popune odmah nakon primljenog obavještenja da su dostupne. Ukoliko brzo ne budu popunjene, nestaju.