Written by

Aplikacija – Google Play Protect

moj android| Views: 146

aplikacija

Američka korporacija “Google” osvježila je svoju Android bezbjedonosnu tehnologiju kroz aplikaciju Google Play Protect. Servis skenira sve aplikacije u Play Storeu prije nego što ih korisnik preuzme na telefon, kako bi se uvjerio da ne ugrožavaju sigurnost uređaja.

Play Protect je funkcija za bezbjednost koja treba da iskorijeni aplikacije lošeg kvaliteta, zaražene virusom, koje bi mogle da utiču na smanjenje performansi uređaja. Kada se rizično ponašanje primjeti, korisnik dobija obavještenje i sporna aplikacija se briše.

Ako korisniku neko otuđi telefon ili ga izgubi brzo i lako može da pozove svoj broj, da pošalje SMS ili izbriše sav sadržaj s njega, jer je Play Protect opcija integrisana i sa opcijom “Find my phone”.

U okviru Google Play Protect aplikacije sigurno je i pregledavanje internet sajtova, pa će ovaj servis korisnike upozoriti da odu sa internet stranice na kojoj su trenutno, ukoliko određena stranica nije bezbjedna po korisnikov pametni telefon.