Written by

Atlas je robot koji je upravo pomjerio granice

m:vijesti| Views: 120

Boston Dynamics objavio je nekoliko novih videa koji prikazuju dvonožnog robota Atlas.

To je tipični Boston Dynamics robot, s dvije Atlas jedinice koje pokazuju impresivnu gimnastičku rutinu. Video nudi neobično transparentnu procjenu Atlasovih sposobnosti, jer inženjeri kompanije objašnjavaju šta ulazi u stvaranje ovih rutina.

Kao što je Boston Dynamics već rekao, Atlas je u suštini istraživački projekat: vrhunska mašina koja pomaže inženjerima razraditi bolje sisteme kontrole i percepcije.

“Na praktičnom nivou to je platforma za istraživanje i razvoj”, kaže Benjamin Stephens. To istraživanje uključuje ove gimnastičke i parkour rutine, kojima kompanija redovno oduševljava (i nervira) internet.

Neki robotičari su, međutim, kritikovali Boston Dynamics zbog zablude ljudi o mogućnostima svojih mašina. Ovi videozapisi su impresivni, ali takođe su i samo demonstracije – rutine koje zahtijevaju puno dotjerivanja.

Inženjeri kompanije u popratnom postu na blogu daju još neke pojedinosti o tome kako se robot mijenjao tokom godina. Napominju da je u prošlim demonstracijama bio slijep i da je radio poteze koji bi uspjeli sve dok je njegovo okruženje nepromijenjeno. Ipak, sada se za navigaciju više oslanja na vlastitu percepciju, što znači da je manje programirano nego prije.