Written by

“Bitcoin cash” nova kriptovaluta

m:ovo m:ono| Views: 211

bitcoin

Bitcoin je digitalna i globalna valuta, stvorena 2009. godine od strane osoba ili grupe ljudi pod pseudonimom Satoshi Nakamoto. Bitcoini se stvaraju tokom vremena od strane korisnika bitcoin mreže.

Tvorci ove virtuelne valute u prethodnom periodu nisu uspjeli da dogovore zajedničko rješenje koje bi očuvalo jedinstvenu digitalnu valutu, te je došlo do stvaranja nove verzije kriptovalute, koja je podijeljena na dvije valute: “bitcoin” i “bitcoin cash”.

Za proizvodnju bitcoina potreban je softver. Softver virtuelnu valutu dodjeljuje kao nagradu onim korisnicima koji nudeći svoje kompjutere učestvuju u procesu verifikacije i snimanja bitcoin transakcija u okviru “blockcaina”.

Proces proizvodnje bitcoina zove se rudarenje, a uspješni rudari nagrađuju se provizijama i novokreiranim bitocoinima. Rudari i kreatori bitcoina su se dogovorili o usvajanju novog načina funkcionisanja kriptovalute, poznatijem kao “SegWit2x”.