Darko Butković

Written by

Upoznajte m:tel tim: Darko Butković, referent u Službi za analizu i unapređenje prodaje

prijateljstva| Views: 237

Darko Butković

Posljednjih pet godina radim na poslovima planiranja i raspodjele kompletne terminalne opreme za sve poslovne jedinice kompanije m:tel u cijeloj BiH, a u opisu mog posla je i praćenje zaliha proizvoda koje nudimo uz naše usluge.

Priroda posla je veoma kompleksna i podrazumijeva stalno praćenje i preraspodjelu opreme kako bi se ona našla na svim prodajnim mjestima i bila dostupna korisnicima. Sve to naravno u cilju zadovoljenja potreba korisnika, ali i povećanja prodaje. Kolege iz tima i ja se trudimo da sve zadatke obavimo na vrijeme i na taj način budemo podrška kolegama na prodajnim mjestima, te iz tog razloga smatram da su moji radni zadaci bitna karika u kompletnom procesu rada kompanije.

S obzirom na to da svakodnevno stupam u kontakt sa velikim brojem ljudi, najviše se ponosim odličnom komunikacijom i odnosima sa kolegama.

Pored profesionalnog angažmana u kompaniji koji traje već trinaest godina, istakao bih svoj angažman u Sindikatu radnika telekomunikacija Republike Srpske, gdje zastupam prava radnika, odnosno mojih kolega. Ponosan sam otac sina od 24 godine i kćerke od 14 godina, koje smatram svojim najvećim uspjehom.