Written by

Frend vam poklanja 50% više!

m:vijesti| Views: 50

Mtel Frend 50 bonus

Iz kompanije m:tel za sve Frend korisnike stižu lijepe vijesti. Naime svi oni koji u  periodu od 15.  do 28. februara dopune svoj račun u iznosu od 10 KM do 50 KM, dobiće na poklon još 50% od uplaćenog iznosa.

Tako na primjer, korisniku koji putem elektronske dopune uplati iznos od 10 KM, koji će biti prikazan na glavnom računu, automatski će na bonus račun biti dodijeljeno 5 KM, odnosno ukupan raspoloživi iznos biće 15 KM. Ova akcija važi i za dopunu Frend računa putem fiksnog telefona, a za ovaj način dopune potreban je LIB (lični identifikacioni broj) kojeg korisnik može dobiti na bilo kojem od prodajnih mjesta m:tel-a.

Bonus će biti aktivan u periodu od 30 dana i vrijedi za pozive unutar m:tel mobilne mreže, kao i za slanje SMS poruka prema svim mobilnim mrežama u BiH, a stanje na Frend računu korisnik može provjeriti pozivom na *100#.

Ova nova m:tel promotivna ponuda  namijenjena je korisnicima Frend i Kombinuj tarifa, kao i prepaid članovima tarife Moji najbliži. Više informacija o ovoj i ostalim akcijama kompanije m:tel potražite na adresi www.mtel.ba, ili pozivom korisničkog servisa na 066 10 10 10.