Written by

Gboard sada razumije i manje razgovjetan govor

m:apps, preporučujemo| Views: 138

Kompanija Google unaprijedila je prepoznavanje govora u Gboard tastaturi opcijom koja omogućava prepoznavanje po sistemu slovo po slovo, kako su izgovorena, i to direktno na pametnom telefonu, bez potrebe za online servisom u cloud-u.

Ovo poboljšanje rezultat je želje stručnjaka Google-a da detekcija govora bude dovoljo kompaktna da može raditi direktno na telefonu, te da korisnici ne budu ovisni o Wi-Fi ili mobilnoj internet konekciji.

Prepoznavanje govora do sada je radilo po principu “dijeljenja” na foneme, od kojih bi softver potom stvarao rečenice. AI stručnjaci ove kompanije tvrde da aplikacija sada prepoznaje slovo po slovo, kao i pauze između riječi i tako formira rečenicu.

Nova nadogradnja sada je dostupna samo za engleski jezik i to isključivo američki naglasak, a radi jedino na Pixel telefonima. Google planira u budućnosti ovu mogućnost proširiti na što više jezika i što više uređaja.

Ako ste do sada bili frustrirani zbog loše transkripcije vaših riječi, Gboard je taj problem otklonio. Ukoliko aplikacija i ova mogućnost budu u potpunosti usavršene, značiće to da uskoro nećemo ni morati kucati jer će umjesto nas sve raditi softver.