Written by

Generacija alfa: Djeca koja odrastaju uz tehnologiju

m:ovo m:ono| Views: 125

Ilustracija (2)

Tek se odomaćio termin „milenijalci“, a demografi i marketinški eksperti su već skovali novu kovanicu. „Milenijalce“, odnosno „generaciju Y“, naslijediće „alfe“ – generacija koja će se od njih razlikovati više nego bilo koja druga generacija od svojih prethodnika.

„Alfa generacija“ podrazumijeva sve koji su rođeni od 2010. godine naovamo, a njih je, prema nekim podacima, svakog dana 2,5 miliona više. Iako su „milenijalci“, osobe rođene tokom prve decenije trećeg milenijuma, bili definisani kao „tehnološka generacija“, od „alfi“ se očekuje da će ih uveliko nadmašiti.

Ako su „milenijalci“ odrastali uz računare, „alfe“ će odrastati uz smartfone, s tim da će oni svoje moderne igračke u ruke uzimati daleko prije djece iz prethodne dekade. Živjeće u svijetu superbrzog interneta u kojem će se informacije razmjenjivati munjevitom brzinom, odrastaće na društvenim mrežama, a biotehnologija će im biti realnost. I kulturološki će biti znatno drugačiji, jer će tokom njihovog životnog vijeka svjetski fokus biti prenijet sa zapadne hemisfere na Kinu i Indiju.

A to su samo predviđanja koja su u ovom trenutku potpuno izvjesna. Kakva će se, nama trenutno nezamisliva iznenađenja dogoditi, to sa ove tačke gledišta ne možemo ni da naslutimo.

Trend koji demografi ističu jeste sve veći generacijski jaz. Postratnu „baby boom“ generaciju naslijedila je buntovna „generacija X“. Potom je došla „generacija Y“, koja se prva susrela sa računarima u svakodnevnoj upotrebi. Na „milenijalce“ i njihove trendove sa društvenih mreža odrasli se još uvijek privikavaju, a „alfe“ već kucaju na vrata istorije i donose odlike koje će ih razlikovati od svih.