Gmail će označavati poruke prema sadržaju

Written by

Gmail će označavati poruke prema sadržaju

m:apps, preporučujemo| Views: 99

Gmail, Google-ova usluga za email, trebalo bi da dobije novu alatku koja će automatski označavati poruke prema sadržaju.

To bi korisnicima značajno olakšalo svakodnevnu upotrebu, samim tim što za primjenu ove opcije ne bi trebalo da prave posebne liste ili koriste filtere.

Gmail trenutno koristi oznake kako bi korisnicima olakšao pregled poruka, a kasnije ih je moguće sortirati pomoću filtera. Problem predstavlja kreiranje filtera i razvrstavanje poruka u određene grupe, što može biti dosta naporno.

Sada bi, pomoću nove alatke, poruke iste vrste bilo mnogo lakše grupisati, jer bi na njih oznake automatski bile aplicirane. U kojoj mjeri bi Gmail sortirao poruke i na ovaj način odmijenio korisnike, pitanje je na koji slijedi odgovor tek kad ova nova funkcija stupi na snagu.