Written by

Google Glass bi uz pravi softver mogle biti od velike pomoći djeci sa autizmom

m:ovo m:ono| Views: 248

Google Glass nikad nisu dostigle neku veliku popularnost među prosječnim korisnicima, ali bi uskoro mogle postati veoma važan alat za djecu koja pate od autizma i koje bi im mogle pomoći kod socijalnih vještina.

Najnovija studija koja ovo potvrđuje objavljena je u časopisu Digital Medicine, a ona sadrži najnoviji dokaz kako naočare koje imaju produćenu stvarnost, ako se upare sa odgovarajućim softverom mogu napraviti veliku promjenu kod djece sa sutizmom.

U studiji su detaljno razmotreni efekti i upotreba nosive tehnologije pod nazivom Superpower Glass. One su napravljene od strane tima univerziteta Stanford. Ove naočare rade pomoću Google Glass i Android pametnog telefona. Koriste softver koji pomaže pri učenju kako bi djeci pomogle u identifikaciji emocija dok se kreću kroz društvene interakcije. Kod djeteta sa autizmom je veoma teško prepoznati izraz lica, tačnije emociju i uhvatiti pogled.

Istraživanje je obuhvatilo 14 djece koja su testirala ove naočare, a sve je trajalo nešto više od dva mjeseca. Djeca su bila starosti između tri i sedamnaest godina i svi su imali dijagnozu autizma.  Na kraju istraživanja kod djece je zabilježeno u prosjeku 7,4 poena niže na skali koja mjeri socijalna oštećenja, viši rezultati ukazuju na ozbiljnije dijagnoze autizma.

Softver koji je osmišljen od strane stručnjaka prepoznaje sreću, tugu, ljutnju, gađenje, iznenađenje, strah pa čak i neke neutralne emocije. Kada dijete nosi ove naočare ono prima audio-vizualne povratne informacije  koje odražavau emocije snimljene od strane spoljnje kamere aparata.