Written by

Google ima novu aplikaciju za blogere!

moj android| Views: 236

Google je svjestan činjenice kako je Indija veoma važno tržište i zato se mjesecima radi na aplikacijama koje su prilagođene upravo njihovom podneblju i koje će funkcionisati na Android Go uređajima. Gogle je tako lansirao aplikaciju Tez za plaćanje i Areo za naručivanje hrane , a sada su napravili aplikaciju koja bi blogerima trebalo da olakša pisanje na telefonima i tabletima.

Blog Compass je veoma jednostavna aplikacija u čijem opisu na Play Store-u se navodi da je njen glavni cilj da pomogne blogerima da urešuju svoje stranice  i pronađu teme o kojima će pisati, a baziraju se na Google Trends. Ove sugestije mogu biti bazirane na interesovanjima blogera na osnovu istorije pretraživanja. 

Blog Compass je kompatibilan sa Blogger.om, Google CMS-om kao i WordPress-om koji pokreću više od 30% stranica na internetu. U ovom trenutku Google nije potvrdio datum kada će aplikacija biti zavnično puštena, ali je dotad dostupna kao APK fajl.