Written by

Horizontalni monitoring – novi vid kontrola poreskih obveznika

prijateljstva| Views: 99

img_0941

Na Jahorina ekonomskom forumu 2018. godine u okviru panela „Nove usluge poreskim obveznicima UIO“, predstavljen je “Horizontalni monitoring” – kao potpuno novi način kontrola poreskih obveznika. 

Horiznaltalni monitoring predstavlja kontinuirano praćenje poreskih obveznika tokom cijele godine bez standardnih kontrola u kojima poreski inspektori odlaze u kontrole i u kompanijama provode 15-30 dana, ovisno o dužini kontrolisanog perioda.

Pilot projekat Horizontalnog monitoringa UIO je započela prije više od tri godine u Regionalnom centru u Banjaluci sa 15 velikih poreskih obveznika. “U tom periodu inspektori UIO su sa poreskim obveznicima uspostavili saradnju kroz elektronsku korespodenciju, na način da je potpisan Protokol o elektronskom obavještavanju UIO. Poreski obveznici su vršili razvoj poslovnih i računovodstvenih procesa po prepouukama i uputstvima iz Uprave, a ujedno je uspostavljen sistem interne revizije u svakoj kompaniji za poštivanje propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja, kjako bi se rizik od eventualnih grešaka sveo na minimum”, rekao je na panelu na Jahorini Dejan Radić, šef Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika UIO u Regionalnom centru Banjaluka.

Da je novi vid praćenja – kontrola poreskih obveznika odlično prihvaćen i od strane poslovne zajednice, potvrdila je Jasmina Lopičić, izvršni direktor za finansije kompanije m:tel, koja je na Jahorina ekonomskom forumu 2018. istakla da je ova kompanija jedan od najvećih i najurednijih platiša poreza u BiH, te dodala: “Kompanija m:tel je jedan od ključnih faktora razvoja IKT sektora u BiH. Stoga je prirodno da je upravo naša kompanija jedan od pionirskih primjera uvođenja najsavremenijih praksi elektronskog poslovanja iz oblasti poreske administracije. Naime, m:tel je više od tri godine uključen u projekat e-kontrole indirektnih poreza.  Naša poslovna praksa potvrđuje da ovaj projekat donosi brojne prednosti – olakšan proces kontrole, uštedu vremena, povećanje efikasnosti i lakše uočavanje potencijalnih rizika. Bitno je istaći da razmjena informacija sa UIO nije jednostrana, tako da ova saradnja ima i savjetodavni karakter, što svakako utiče na izgradnju povjerenja između kompanija i poreznika.”  

U pilot projekat “Horizontalnog monitoring” od početka je uključena i kompanija “Tropic i MojMarket”, a prednosti novog načina praćenja poreskih obveznika pozdravio je i Aleksandar Šuman, direktor finansija i računovodstva ove kompanije: “Posebno važno je istaći da ovakav pristup kontrali jednog poreskog obveznika predstavlja potpuno novi odnos na relaciji obveznik – poreska uprava, u kojem svi imaju koristi. Poreski obveznik dobija direktno upute i savjete da uspostavi sve svoje poslovne procese u skladu sa zakonom i da riješi bilo kakve nedoumice, dok UIO dobija veliku bazu podataka, ne samo od naše kompanije već i od naših poslovnih partnera, te posebno stručno usavršene inspektore u različitim oblastima poslovanja”.

Uvođenje “horizontalnog monitoring” kao posebnog vida kontrola poreskih obveznika podržala je i Ambasada Velike Britanije u BiH, finansirajući dolazak poreskih ekperata iz Holandije u UIO, gdje se trenutno priprema podzakonska legislativa, nakon čijeg bi usvajanja UIO trebala potpisati posebne sporazume sa kompanijama koje će ući u sistem “Horizontalnog monitoringa”.  Implementator posebnog projekta Ambasade Velike Britanije u BiH je kompanija PWC, čija je predstavnica Mubera Brković na Jahrini posebno naglasila da se radi o potpuno novom iskoraku na našim prostorima kad su u pitanju kontrole poreskih obveznika, te predložila da se i entitetske poreske uprave aktivno uključe u ovaj novi način praćenja poreskih obveznika.

U okviru panela „Nove usluge poreskim obveznicima UIO“ na Jahorini je prezentovan i set ostalih novih elektronskih usluga koje su na raspolaganju poreskim obveznicima, a koje je UIO ponudiola puštajući u funkciju početkom 2018. godine novi E-PORTAL. Tom je prilikom pomoćnik direktora u IT sektoru u UIO, Svjetlana Perković istakla: “Pozivamo sve poreske obveznike da se što prije registruju za elektronsku komunikaciju sa UIO i to na način da ispune izjavu na E-PORTALU i pošalju je Upravi. Poesebno želim naglasiti da će od početka 2019. godine podnošenje prijava za PDV i akcizu biti obavezno elektronski za sve poreske obveznike. Zato je bolje da poreski obveznici što prije uđu u elektronsku komunikaciju sa Upravom”.