eucenje interaktivno

Written by

Interaktivno okruženje e-učenja utiče na uspjeh učenika

prijateljstva| Views: 86

Korištenje tehnologije omogućuje lak i brz pristup materijalima za učenje

iteraktivno eucenje

Tehnologija ima ogroman potencijal da ukloni prepreke za sve učenike i učitelje širom svijeta, te tako dobar software i internet mogu znatno promijeniti naš pristup znanju, dok inovativni načini podučavanja iznova definišu iskustvo njegovog usvajanja.

Takođe, savremeni način učenja pred učenike postavlja nove izazove, tako da je danas potrebno da pored osnovnog znanja, učenici poznaju saradnju, komuniciranje, korištenje informacija, itd. Ukoliko savladaju sve ove mehanizme i odnose tipične za 21. vijek, učenicima će biti vidno olakšano korišćenje savremenih instrumenta za učenje, koji će im brže približiti različite oblasti.

Cilj bilo kojeg obrazovnog sistema je unapređenje učenja, stoga, prije nego što počnu sa dizajnom online materijala, nastavnici moraju biti upoznati sa načelima učenja i načinima na koji učenici uče. Razvoj efikasnih online nastavnih materijala mora se zasnivati na dokazanim i odgovarajućim teorijama učenja. Mediji koji se koriste u podučavanju i prenošenju informacija nisu ključni faktor koji utiče na kvalitet učenja, pa se dizajn lekcija određuje efikasnošću učenja, te ukoliko rezultati, recimo, nisu zadovoljavajući, lekcije se iznova prilagođavaju kako bi bile razumljivije i prihvatljivije učenicima, a njihov učinak bio što efikasniji.

Rad na računaruPostoje različite škole mišljenja i pristupi učenju, a u dizajniranju nastavnih materijala nikada se ne primjenjuje isključivo jedan od njih, već se koristi kombinacija pristupa učenju. Uz to, kako istraživanja napreduju, razvijaju se i novi pristupi koji bi se trebali uzeti u obzir u dizajniranju online nastavnih materijala. Oni koji dizajniru materijale, moraju poznavati različite pristupe učenju kako bi se izabrale odgovarajuće nastavne strategije. Odabrane strategije učenja trebale bi motivisati učenike, olakšati kognitivnu obradu, izgraditi cjelokupnu osobu, uzeti u obzir individualne razlike, podsticati smisleno učenje i interakciju, pružiti povratnu informaciju, olakšati učenje, ali i pružiti podršku za vrijeme procesa učenja.

eucenje interaktivno

Sistemi za upravljanje učenjem (Learning Management Sistem – LMS) su jedan od oblika e-učenja, koji pružaju nastavnicima punu računarsku podršku pri organizaciji i izvođenju nastave, tokom koje nastavnik preuzima aktivnu ulogu u procesu e-učenja, dok se učenik nalazi u centru tog procesa.

Trenutno najpopularniji alat za e-učenje koji se koristi širom svijeta je Moodle, zahvaljujući svojoj jednostavnosti korištenja i fleksibilnosti, te svi koji izučavaju ili planiraju praktikovanje koncepta e-učenja kroz aktivnosti učenja, mogu korak po korak izraditi interaktivno i privlačno okruženje za e-učenje.

Prilikom kreiranja nastavnih procesa, učenja i poučavanja podržanih tehnologijama, izuzetno je važno oblikovanje metodičkog i pedagoškog aspekta istih. Ako je metodičko i pedagoško oblikovanje prisutno, vrlo često je fokus na osobi koja kreira kurs, u drugi plan stavljajući “krajnjeg korisnika”, osobu kojoj je sam sadržaj namijenjen, odnosno – učenika.

Uvođenjem tehnologije u proces učenja umjesto promjene i preoblikovanja postojećih metoda i modela obrazovanja, došlo je do prenosa postojećih modela u novo okruženje, pa je time izvršen prelazak iz klasične učionice u virtuelnu. Ipak, mnogi predavači, profesori, učitelji koji su se odvažili da koriste bilo koju vrstu pomoći računara u realizaciji nastave, nisu samim time unaprijedili proces učenja, a ni podučavanja. Upravo zbog toga obrazovanje i podučavanje treba smjestiti u nove okvire u skladu sa mogućnostima i potrebama savremenog pojedinca i okolnostima u kojima uči.

Poznato je da korištenje tehnologije u podučavanju i prenošenju informacija omogućuje lak i brz pristup materijalima za učenje. Takođe, ne treba zaboraviti da je tehnologija samo sredstvo koje omogućuje održavanje nastave, ali može bitno uticati na uspjeh učenika. Ipak, istraživanja medija pokazuju da učenje putem audio-vizuelnih ili računarskih medija, za razliku od klasične nastave, ima značajne prednosti.

Računar je, dakle, samo sredstvo koje omogućuje održavanje nastave i prenošenje informacija, ali učenici neće naučiti iz simulacija, ako one nisu razvijene korištenjem prikladnih načela dizajna nastave.