Written by

Internet pomaže klasičnom sistemu obrazovanja

prijateljstva| Views: 122

internet-u-obrazovanju

Informatičke nauke brže evoluiraju od ostalih naučnih oblasti koje se razmatraju u procesu obrazovanja, a nastavni plan i program često nije u stanju da prati tempo koji diktira takav razvoj IT sektora.

Obrazovanje je izuzetno važan segment u životu svakog čovjeka, a znanje je danas preraslo u nešto više od pukog posjedovanja različitih informacija. O obrazovanju se danas puno govori, a svaka generacija vjeruje da učestvuje u promjenama i stvaranju nečeg novog. Međutim, te promjene nisu nikada bile tako brze kao danas i to na svim područjima ljudskog djelovanja. Tako gledano, obrazovanje u informatičkom vremenu, ne zavisi i ne može zavisiti od volje jednog čovjeka ili male skupine koja bi imala zadatak odlučivanja, već se ono ostvaruje i planira djelovanjem mnogobrojnih učesnika, nastavnika, studenata i učenika.

Objedinjavanje obrazovanja: Može li se onda zamisliti sredstvo koje bi omogućilo da se sve ideje o tome kako i šta treba učiti objedine na jednom mestu? Na ovo pitanje se može odgovoriti veoma jednostavno – to je internet.

Iako internet kao takav nije škola u uobičajenom smislu, ova globalna mreža preuzima na sebe dobar dio djelatnosti kojim se do sada bavilo isključivo školstvo. Preciznije, omogućen je pristup znanju svakome ko želi da uči, bez obzira na godine. S internetom se javlja i učenje bez granica, koje je uzrokovano pojavom novih tehnologija i medija. Prednost leži u tome što je internet veoma jednostavan za upotrebu, a i relativno je jeftin način pristup izvoru neograničenog broja informacija i materijala za nastavu.

Internet umjesto škole: Isto kao što, na primjer, elektronski mediji sve više mijenjaju one štampane, sve više znanja stičemo upravo putem interneta. Da li je internet bolji od škole? Može li internet zamijeniti školu i fakultet? Sigurno da je bolje upitati može li internet postati glavno sredstvo sticanja znanja i glavni sistem obrazovanja. Ukoliko gledamo naš obrazovni sistem, to sigurno nije slučaj, zbog nedostatka IT infrastrukture, ali i zbog nedostatka volje za uvođenjem inovativnih oblika nastave, koji bi odgovarali potrebama i preferencijama učenika.

Kolektivistički sistem obrazovanja u kojem sistem od vrha prema dnu određuje opšti i jedinstveni spektar znanja za sve učenike tipičan je za nerazvijena društva, gdje je zadatak sistema obrazovati građane za “opštu kulturu”, šta god to podrazumijevalo.

intenret-i-obrazovanje-2

Dinamična interakcija: S druge strane, učenje putem interneta omogućava posebno dinamičnu interakciju između instruktora i polaznika, kao i polaznika međusobno. Svaki pojedinac doprinosi nastavi pokretanjem, odnosno učestvovanjem u raspravama koje se tiču neke teme. U sklopu sistema lako je omogućena integracija i pristup drugim izvorima bitnima za gradivo koje se podučava.

Uprkos svim prednostima online učenja, ono danas ne može zamijeniti klasičan pristup učenju i obrazovanju uopšteno. Posebno u dubljem razmatranju širenja najrazvijenijeg oblika e-učenja, tačnije onog organizovanog na daljinu, javljaju se pitanja relativnog kvaliteta rezultata, kao i samog toka takvog učenja, te je upitna individualizacija cijelog procesa.

Ipak, hibridni model učenja, koji ne isključuje tradicionalnu nastavu nego je dopunjuje, veoma uspješno je već inkorporaisan u neke obrazovne ustanove u BiH.