Written by

Kako da instalirate aplikacije koje nisu sa Play Store-a?

moj android| Views: 329

plej

Google Play Store je sigurno najjednostavniji način za skidanje aplikacija na vaš mobilni telefon, ali ponekad iz raznih razloga može se desiti da morate skinuti aplikaciju sa nekog drugog izvora, ili jednostavno želite aplikaciju koja ne postoji na Play Store-u, mada je to malo vjerovatno.

Prije nego što poželite skinuti aplikaciju biće neophodno da podesite vaš uređaj . Za početak idite na Settings (podešavanja), zatim na Security and lock screen (sigurnost i zaključavanje ekrana) zatim provjerite da li vam je namješteno Allow installation from unknow sources (dozvolite instaliranje sa nepoznatih lokacija).

Nakon što završite sa ovim podešavanjem moći ćete skidati APK fajlove i sa nekih drugih lokacija osim sa Google Play Store-a. Ukoliko vam se desi da krenete sa instalacijom prije nego što ste završili podešavanje, vjerovatno će vam se pojaviti pop-up prozorčić u kome će stajati pitanje da li želite nastaviti sa instalacijom ili ih želite dozvoliti podrazumijevano.

Postoji dobar razlog zašto je instalacija APK fajlova sa nepoznatih izvora rizična i zašto se ne nalazi među podrazumijevanim opcijama, a taj razlog jeste zato što ne možete znati koje su lokacije sigurne, a koje nisu. Efikasnost antivirusa na mobilnim telefonima je još uvijek diskutabilna i na nju se ne možete osloniti u potpunosti. Upravo iz tog razloga se ne preporučuje da dozvolite da se skidaju aplikacije sa nepoznatih lokacija bez pitanja.