Written by

Kako da pravilno ispunite elektronsku uplatnicu

kako da..., m:vijesti| Views: 275

Ako svoj m:tel račun plaćate putem elektronskog bankarstva, veoma je važno da prilikom popunjavanja uplatnice ispravno popunite sve elemente računa, a posebno dio koji se odnosi na Poziv na broj i Iznos računa za telekomunikacione usluge. Na taj način vaša uplata će biti automatski i tačno evidentirana.

mtel uplatnica

U slučaju da plaćate više računa jednim nalogom (uplatnicom), pored svih obaveznih elemenata, u polje Svrha doznake navedite sve pozive na broj računa koje plaćate, a u polje Poziv na broj upisati samo jedan od poziva na broj računa koje uplaćujete.

elekstronska uplatnica

Ukoliko je zbog ograničenog broja karaktera, u polje Svrha doznake nemoguće upisati sve pozive na broj, neophodno je da dostavite specifikacije računa za telekomunikacione usluge koje plaćate putem e-mail adrese  evidentiranje.uplata@mtel.ba, uz obavezan naslov „Specifikacija“.

Ne zaboravite da svoje račune možete da dobijate svakog mjeseca putem elektronske pošte aktivacijom usluge Račun na mail.

Hvala vam što uvažavate ove preporuke i koristite digitalne kanale komunikacije!