Written by

Kako da resetujete Android telefon u “Recovery” modu

moj android| Views: 368

Android-Developer21

Postoji mnogo razloga za resetovanje Android telefona. Ovom koraku se najčešće pribjegava ako telefon počne da “koči” ili da se ekran “zamrzava”. Takođe, ovo će vratiti telefon na fabrička podešavanja, pa je i to jedan od razloga zašto možda želite resetovati vaš Android. U nastavku možete pročitati šta je potrebno da učinite kako biste resetovali Android uređaj u “recovery” modu.

Isključite vaš uređaj. Prije nego što započnete sa procedurom resetovanja, morate potpuno ugasiti vaš uređaj. Ukoliko je uređaj “zamrznut”, izvadite mu bateriju, kako bi se ugasio.

Pritisnite i držite tzv. “recovery” tastere. Kombinacija tastera varira od uređaja do uređaja, tako da ćete morati potražiti instrukcije za vaš telefon ili isprobati više kombinacija. Potrebno je da držite tastere pritisnute nekoliko sekundi. Ovo su neke od najčešćih kombinacija:

  • Taster za pojačavanje zvuka + Home + taster za isključivanje telefona
  • Taster za smanjivanje zvuka + taster za isključivanje telefona
  • Home + taster za isključivanje telefona

android-recovery-mode-factory-reset

Ako nijedna od ovih kombinacija nije prava, upišite u pretraživač ime modela vašeg telefona i “recovery mode”.

Odaberite “Factory Reset”. Kada se “recovery” meni otvori, možete vršiti navigaciju kroz meni pomoću tastera za kontrolu jačine zvuka. Možda ćete morati da otvorite “Recovery Menu” kako biste pronašli “Factory Reset” mod. Takođe, bićete upitani da potvrdite fabričko resetovanje.

Sačekajte da se proces okonča, a nakon što se telefon resetuje, sva podešavanja će biti vraćena na fabričke postavke, baš kao i onda kakve su bile kada je kupljen.