Written by

Kako da spriječite da se aplikacije automatski apdejtuju

moj android| Views: 177

Automatsko ažuriranje aplikacije amože predstavljati problem svima čiji telefoni nemaju veliku količinu memorije, ali na svu sreću ovaj problem možete riješiti jako jednostavno. Generalno je pravilo da će se sve aplikacije koje skinete sa Google Play servisa automatski ažurirati ukoliko ne namjestite drugačije i nije samo do vašeg telefona.

Ako ne želite da vam se to dešava evo šta treba da uradite:

  • Otvorite Google Play Store aplikaciju ikliknite na tri linije u gornjem lijevom uglu ekrana, zatim pronašite Settings.
  • Pronašite Auto-update.
  • Kada pronađete vidjećete da su vam ponuđene tri opcije Do not auto-update, Auto-update apps at any time i Auto-update apps over Wi-Fi only.

Odaberite prvu opciju, ali uzmite u obzir kako ćete svaku svoju aplikaciju morati apdejtovati ručno.