Written by

Kako pojačati signal mobilnog telefona

kako? lako!| Views: 2017

signal

Tehničke karakteristike mobilnih telefona danas su unaprijeđene skoro do savršenstva, ali problem opadanja jačine signala je i dalje prisutan kada napustimo gradove i odemo u ruralna područja, ili siđemo u prodrumske prostore.

Kako bi znali koliko je signal mobilnog telefona jak, neophodno je da uđete u podešavanja telefona. Jačina signala će se izraziti u brojevima. Što je broj bliži nuli to je signal jači, bez obzira što ima znak minus prije broja.

Korisnici iPhone telefona jačinu signala mogu provjeriti pomoću skrivene aplikacije. U aplikaciji za pozivanje na telefonu unesite *3001#12345#*. Kada dodirnete taster za pozivanje aplikacija za testiranje telefona će se pojaviti zajedno sa informacijom o jačini signala.

Kada je Android platforma u pitanju idite u podešavanja telefona, a zatim dodirnite kategoriju “O telefonu”. Na prikazanoj listi pronađite i pristupite kategoriju “Status”, te ćete vidjeti jačinu signala.

Kod Windows telefona na servisnom panelu mogu se provjeriti informacije. Ali, umjesto jednog univerzalnog broja koji se unosi da bi se pristupilo tom panelu, Windows telefoni zahtijevaju različite šifre.

Kada se nađete u zoni slabije pokrivenosti signalom i kada ste provjerili njegovu jačinu, pokušajte jednostavnim trikom da signal pojačate. Priključite USB kabl na telefon i slobodan kraj obmotajte oko cilindrične metalne stvari, ili čak oko svog prsta. Zakačite kraj metalnom štipaljkom ili ga držite čvrsto i signal bi trebalo da se pojača za oko 30 odsto.

Ovaj praktični trik neće raditi na mjestima gdje inače nema signala, ali će biti od pomoći kad se nađete u podrumu ili na nekim drugim mjestima koja imaju signal ali koji nije dovoljno jak.