Written by

Kako prevesti tekst uz pomoć Google Translate-a i foto-aparata?

moj android| Views: 1104

download

Pomoću aplikacije i fotoaparata na telefonu možete lako prevesti tekst sa stranog jezika. Za neke jezike moguće je prevesti tekst tako da objektiv fotoaparata na telefonu jednostavno usmjerite prema tekstu. Prevodi malih, loše osvijetljenih ili stiliziranih tekstova mogu biti manje tačni.

Prevođenje slika

  • Otvorite aplikaciju.
  • Dodirnite jezik prikazan u gornjem lijevom uglu dodirnite jezik koji prevodite.
  • Dodirnite jezik prikazan u gornjem desnom uglu dodirnite jezik koji čitate.
  • Dodirnite Trenutni prevod . Ako se to ne prikazuje, dodirnite Snimi fotografiju.
  • Usmjerite fotoaparat prema tekstu koji želite prevesti.
  • Ako ste preuzeli jezik za koji nije dostupan trenutni prevod, tekst se prevodi na ekranu.
  • Da biste uključili trenutni prevod, dodirnite Omogući/onemogući trenutni prevod. Možda ćete morati preuzeti jezik.
  • Ako trenutni prevod nije dostupan ili ne možete preuzeti jezik, dodirnite Snimi fotografiju i zatim prstom istaknite tekst koji želite prevesti.