Written by

Karijera po svjetskim standardima u našoj zemlji

prijateljstva| Views: 103

SONY DSC

Saradnja Elektrotehničkog fakulteta Banja Luka i kompanije m:tel je već tradicionalna. Ona podrazumijeva zajedničko nastojanje da se obezbijede što bolji uslovi za obrazovanje budućeg kadra koji će biti nosilac razvoja ne samo modernih tehnologija u oblasti elektrotehnike, nego i društva u cjelini. Tim povodom, kako bi se studentima predstavio kao potencijalni budući poslodavac, m:tel je u prostorijama ovog fakulteta prezentovao organizaciju kompanije i svoj sistem profesionalnog razvoja zaposlenih.

Veliki intelektualni potencijal koji postoji u Bosni i Hercegovini, naročito kada je u pitanju oblast elektrotehnike, odnosno informacionih tehnologija, vrijedan su resurs kompanijama koje prate svjetske trendove i idu u korak sa brzim promjenama digitalnog doba. Važan segment poslovanja, pored tehnološkog razvoja je svakako i ulaganje u razvoj znanja i kompetencija zaposlenih.

m:tel je jedan od dominantnih telekom operatora u BiH sa više od 1.600.000 korisnika, tehnički je i tehnološki lider, kompanija sa snažnim finansijskim položajem, koja posluje poštujući vrijednosti i filozofiju posvećenosti korisnicima. Ono što ovu kompaniju čini jednim od najboljih poslodavaca u zemlji je njena strategija ulaganja u zaposlene. Sama činjenica da je m:tel tehnološki lider, govori u prilog činjenici da stručni kadar ove kompanije ima pristup najmodernijim tehnologijama, jednako kao zaposlenici velikih svjetskih telekomunikacionih kompanija. Stručno usavršavanje, obuke, sistem konstantnog učenja i praćenja zaposlenih na njihovom razvojnom putu, dio je strategije ove kompanije koja tržištu nudi usluge mobilne i fiksne telefonije, interneta, televizije, te integrisane usluge i biznis rješenja sa razgovorima i prenosom podataka u mobilnoj i u fiksnoj mreži.