Written by

Konstriusana kamera koja može da „vidi iza ćoška“

m:ovo m:ono| Views: 68

Kamera

Istraživači sa Univerziteta Heriot-Watt i Univerziteta u Edinburgu vjeruju da su pronašli tehnologiju koja bi mogla da označi početak revolucije u oblasti video tehnike. Uz pomoć jednog laserskog zraka i nekoliko komplikovanih formula, oni su konstruisali kameru koja može da „vidi iza ćoška“.

Naravno, ne radi se o tehnologiji koja je sposobna da naruši postojeće zakone fizike. Svjetlost se i dalje od objekata odbija pravolinijski, zbog čega se samo od veoma glatkih površina, poput ogledala, odbija dovoljno konzistentno možemo da vidimo jasan odraz objekata koji se nalaze iza ugla. U kontaktu sa svim hrapavijim površinama, kakve su podovi i zidovi, svjetlosni zraci se odbijaju u različitim smjerovima, što onemogućava stvaranje jasne refleksije.

Ipak, navedena grupa naučnika je iskoristila upravo ovu osobinu svjetlosti kako bi razvila mehanizam koji može da detektuje postojanje objekata, iako se oni nalaze izvan vidnog polja kamere. Komplikovani sistem se zasniva na vrlo jednostavnom predmetu – najobičnijem laseru.

Prvi korak je da u vidno polje kamere, opremljene uređajem koji su ovi naučnici konstruisali, emitujete laserski zrak. Kao i svaka druga svjetlost, on će se odbiti od poda ili zida i nastaviti da se odbija dalje u svim pravcima. Između ostalog, i iza ugla, gdje će se ponovo odbiti od objekte koji se tamo nalaze i vratiti se nazad u vidno polje kamere. Pomoću spomenutog uređaja, kamera će detektovati odbijeni laserski zrak i u nanosekundama obaviti komplikovane proračune o brzini njegovog povratka, što dalje omogućava triangulaciju, odnosno definisanje kakvi se objekti nalaze iza ugla i na kojoj udaljenosti.

Komplikacija je, ipak, i dalje mnogo. Filtriranje povratnih informacija i obavljanje dovoljno brzih proračuna dovoljno su veliki izazovi. Dalje, analiza je trenutno moguća samo za objekte koji se nalaze na najviše 60 cm od projektovanog laserskog zraka, preciznost utvrđivanja položaja i dalje nije potpuna, a kamera ima i ograničen opseg nivoa svjetlosti koju može da detektuje.

I pored svih početnih nedostataka, izgrađeni prototip posjeduje veliki potencijal. Naučnici vjeruju da bi uskoro mogli da unaprijede mehanizam prepoznavanja oblika, a polje djelovanja kamere prošire na 10 metara, što bi za početak bilo dovoljno za upotrebu u automobilskoj industriji ili za potrebe bezbjednosnih sistema koji bi mogli da „primjećuju“ kretanje uljeza.