#m:bloger – pravila

 

PRAVILA I USLOVI KONKURSA M:TEL BIRA TOP BLOGOVE U BIH

Naziv takmičenja: m:bloger

Opšte odredbe i uslovi konkursa

Za sve prijavljene autore na konkursu za izbor najboljih blogova u BiH „m:bloger“ važiće sljedeća pravila od trenutka kada ih prihvate, kao odredbe ugovora o učestvovanju na takmičenju.

 • Na konkurs za za izbor najboljih blogova u BiH mogu učestvovati samo državljani BiH.
 • Pravo da učestvuju u takmičenju imaju lica starija od 18 godina.
 • Zaposleni u kompanijama m:tel a.d. i Aquarius d.o.o. nemaju pravo da učestvuju u takmičenju.
 • Autori blogova se prijavljuju putem aplikacije na zvaničnom blogu kompanije m:tel, na internet adresi blog.mtel.ba. Autori su obavezni da ispune prijavni formular na m:blog-u, putem kojeg će i poslati tekst kojim se prijavljuju. Tekst konkursa objavljen je na m:blog-u i internet stranici kompanije m:tel.
 • Svi podaci koje je učesnik obavezan da dostavi nalaziće se u prijavnoj aplikaciji na adresi blog.mtel.ba
 • Tekst koji autor prijavljuje na konkurs mora biti namjenski rađen za ovaj konkurs, tj. u obzir će se uzimati samo oni tekstovi koji nisu prethodno objavljivani na blogu.
 • Autor koji tekst prijavljuje na konkurs mora posjedovati sopstveni blog, a potrebno je da blog posjeduje i odgovarajuću Facebook fan page stranicu ili profil.
 • Uslov za prijavu je da je autor objavio minimalno pet tekstova na blogu, prije objavljivanja teksta sa kojim se prijavljuje na konkurs.
 • Autor se na konkurs prijavljuje sa jednim tekstom, a dužina teksta nije ograničena.
 • Jedan autor se može prijaviti sa najviše jednim blogom na konkurs.
 • Tekstovi koje autor prijavljuje na konkurs moraju da budu napisani na jednom od tri službena jezika u BiH.
 • Autor prijavom na konkurs garantuje da je vlasnik svih prava intelektualne svojine, a tekst koji prijavljuje na takmičenje ne smije da iznosi političke stavove, sadrži govor mržnje, odnosno raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, niti vrši bilo koji oblik diskriminacije nad manjinskim grupama.
 • Tekstovi prijavljenih autora moraju da ispunjavaju uslove određene ovim konkursom. Ukoliko autor ne ispunjava sve uslove konkursa, njegov tekst neće biti uzet u razmatranje u izboru najboljih.
 • Nakon što tekst pošalje na konkurs, autor će na svoju upisanu mejl adresu dobiti potvrdu o prijemu i prihvatanju njegove aplikacije za konkurs, nakon čega je potrebno da tekst objavi na svom blogu sa sljedećom napomenom: ,,Ovaj tekst ulazi u izbor najboljih blogova u BiH na takmičenju m:bloger kompanije m:tel” i da postavi link ka zvaničnoj internet stranici m:bloga.

KATEGORIJE

 • Tematski okvir tekstova kojim se autori prijavljuju na konkurs definisan je temama iz sljedeće tri kategorije:
 • Tehnologija

U ovu kategoriju spadaju tekstovi na temu modernih tehnologija i telekomunikacija.

 • Heroji iz komšiluka

U ovu kategoriju spadaju tekstovi na temu humanitarnih inicijativa, pomoći ugroženima kategorijama i manjinskim grupama.

 • Promocija pravih vrijednosti

U ovu kategoriju spadaju tekstovi na temu kulture, umjetnosti, obrazovanja, sporta i ekologije.

 • Tekst treba da istakne i dotakne srž obrađene teme. Tematski okvir konkursnog rada zadat je kategorijom, a autoru je ostavljen slobodan izbor vrste i načina umjetničkog izražaja u okviru date teme.
 • Konkurisati mogu samo tekstovi na zadate teme, a koji su u skladu sa pravilima dobrih običaja i lojalne konkurencije.
 • Kompanija m:tel zadržava pravo izbora tekstova koji će ući u takmičenje za najbolji blog i koji će biti objavljivani na m:blog-u.

ŽIRI:

 • Autore najboljih blogova biraće stručni žiri koji čine tri člana.
 • Stručni žiri je sastavljen od predstavnika kompanije m:tel.
 • Žiri ima zadatak da od prijavljenih radova izabere najbolje, a način glasanja će biti detaljno obrazložen po završetku konkursa.
 • Žiri će ocjenjivati prispjele tekstove na osnovu sljedećih kriterijuma:
  • Kreativni pristup,
  • Povezanost teksta sa temama koje su definisane kategorijama,
  • Opšti utisak.
 • Žiri konkursa zadržava pravo diskrecione ocjene prilikom izbora nagrađenih blogera. Ni učesnici, ni bilo koja druga zainteresovana strana neće imati mogućnost da preispituju odluke žirija. Odluke žirija su konačne.
 • Proglašenje najboljih blogova će biti upriličeno na predavanju koje će biti organizovano po zatvaranju konkursa.
 • Nakon završetka konkursa i predavanja, biće upriličena konferencija za medije, na kojoj će se predstaviti najbolji bh. blogeri u izboru kompanije m:tel. Informacije o pobjednicima konkursa biće dostupne i na m:blogu.
 • Svi prijavljeni autori za izbor najboljeg bloga dobiće priliku da učestvuju na predavanju, na kojem će predavači biiti uspješne ličnosti iz regionalne blogosfere.

NOVČANI DIO

 • Tri najbolja bloga, odnosno njihovi autori, dobiće priliku da ostvare saradnju sa kompanijom m:tel u domenu oglašavanja, i to u iznosima: 1. mjesto – 3.000 KM, 2. mjesto – 2.000 KM i 3. mjesto – 1.000 KM.

PRAVA I OBAVEZE AUTORA RADOVA

 • Autori najboljih blogova će imati priliku da sa kompanijom m:tel ugovore saradnju u trajanju od godinu dana. Najbolja tri blogera imaće obavezu da u periodu od godinu dana objavljuju mjesečni blog na usmjerenu temu, a koji će biti objavljen na službenom blogu kompanije m:tel.

ROK

 • Konkurs je otvoren dva mjeseca, počev od 01.07.2016. godine i trajaće do 31.08.2016. godine.

ZAVRŠNE ODREDBE

 • m:tel zadržava pravo izmjene i dopune ovih Opštih odredbi i uslova tokom cijelog trajanja konkursa. U slučaju izmjene i dopune ovih Opštih odredbi i uslova, m:tel će nove Opšte odredbe i uslove objaviti na službenom blogu, a ovako izmijenjene, odnosno dopunjene Opšte odredbe i uslovi biće obavezujući za učesnika, od trenutka njihove objave na navedenom blogu.
 • Sve dalje informacije o takmičenju, eventualne izmjene i dopune Pravila i uslova takmičenja i kriterijuma za takmičenje, biće dostupne na internet adresi blog.mtel.ba, a dodatna pitanja u vezi sa konkursom mogu se dostaviti putem e-mail adrese: minfo@mtel.ba

 

 

Prijavi se