pisanje poruka očima

Written by

Microsoft patentira ispisivanje poruka očima

m:ovo m:ono| Views: 122

 

pisanje poruka očimaNedavno se pojavio još jedan interesantan patent kompanije Microsoft, a radi se o patentu za ispisivanje poruka očima. Kako bi se ostvarila interakcija sa tastaturom, korisnik će moći da koristi fizičku tastaturu, kao i tastaturu na ekranu.

Standardne tehnike “kucanja” očima uključuju mogućnost da korisnik za određeno vrijeme okom selektuje svaki taster na ekranu. Ovo može da dovede do nezadovoljavajuće dugog procesa, da se korisnik nakon određenog perioda može i umoriti. Zato je Microsoft-ov patent usmjeren na to da “kucanje” okom bude izvedeno što lakše i prirodnije.

ispisivanje poruka microsoft

Međutim, Korisnik ima opciju pogledom stvori riječi i unese ih u bazu podataka kao uzorke koji mogu mnogo brže da se unose i obrađuju u jednom trenutku. Raspoznavanje uzoraka ili podudaranja funkcionišu putem pogleda, a korisnik ima mogućnost da raspozna jednu ili više riječi, kao i da ih sam upiše.