mtel call centar

Written by

M:tel call centar: pitanja koja korisnici često postavljaju

kako? lako!| Views: 1841

mtel call centar

Call centar kompanije m:tel svakodnevno dobija nekoliko hiljada poziva, te naši vrijedni operateri konstantno odgovaraju na pitanja korisnika vezana za naše aktuelne ponude, usluge ili tarife.

Iako korisnički servis možete pozvati na broj 066 10 10 10 za usluge mobilne telefonije ili na broj 0800 50 000 za usluge fiksne telefonije, IPTV-a i interneta, 24 časa na dan, 7 dana u nedjelji, pripremili smo listu od 10 najčešće postavljenih pitanja, koja korisnici postavljaju, i odgovore na njih. Možda se baš među njima krije odgovor i na vaše pitanje:

1. Kada se šalju SMS obavještenja o potrošenom bonusu za Flat internet?

SMS obavještenje se šalje kada:

  1. a)      Potrošite 90% od bonusa,
  2. b)      Potrošite 100% bonusa,
  3. c)      Kada Vam istekne vrijeme trajanja paketa, pod uslovom da je aktivan prenos podataka na vašem telefonu, u suprotnom nećete dobiti obavještenje.

 2. Koji parametri utiču na maximalnu brzinu pristupa internetu u m:tel mobilnoj mreži?

Maksimalne brzine pristupa internetu u m:tel mobilnoj mreži ostvarive su pod slјedećim uslovima:

  • ukoliko vaša terminalna oprema podržava deklarisanu brzinu,
  • ukoliko se nalazite na lokaciji sa odgovarajućom pokrivenošću mobilne mreže Mtel-a,
  • ukoliko to, u trenutku korišćenja usluge, opterećenje mreže dozvolјava.

3. Kako da izvršim aktivaciju FRENDnet usluge?

Aktivaciju FRENDnet usluge možete izvršiti biranjem USSD koda *100*5#. Trenutkom aktiviranja FRENDnet usluge počinje teći rok važenja računa.

4. Šta je sa novcem na računu, poslije prestanka važenja FREND računa?

Ukoliko dopunite FREND račun, čiji je rok važenja istekao, iznosi dopuna se sabiraju, a rok važenja računa se produžava. Period u kome je ovakvo dopunjavanje moguće, je 150 dana od dana isteka važenja FREND računa, u suprotnom ćete izgubiti preostali iznos kredita na računu.

5. Da li mogu open IPTV uslugu koristiti privremeno ili povremeno?

Nije moguće privremeno ili povremeno korišćenje open IPTV usluge. Mtel novim korisnicima IPTV usluge, koji podnesu zahtjev za korišćenje jednog od open IPTV paketa usluga, omogućava probno korišćenje IPTV usluge na period od 15 dana od dana aktivacije IPTV usluge uz plaćanje jednokratne naknade prema važećem Cjenovniku Mtel-a. U toku probnog perioda moguće je otkazati uslugu, najkasnije 15-tog dana od dana aktivacije paketa.

6. Da li mogu preseliti svoju open IPTV uslugu na drugu lokaciju?

Preseljenje usluge i pretplatničke opreme sa jedne na drugu lokaciju je moguće, ukoliko za isto postoje tehnički uslovi. U slučaju da na novoj lokaciji ne postoje tehničke mogućnosti za realizaciju open paketa usluga, moguće je raskinuti ugovor o korišćenju open paketa usluga, pri čemu niste dužni platiti naknadu štete, ukoliko ista postoji.

7. Da li mogu Internet uslugu koristiti privremeno ili povremeno?

Mtel Vam nudi mogućnost privremenog korišćenje usluge pristupa Internetu u skladu sa važećim Cjenovnikom Mtel-a. Zahtjev je moguće podnijeti u najbližem prodajnom mjestu.

8. Nakon kog perioda mogu da promijenim svoj Internet tarifni model?

Promjenu tarifnog modela na tarifni model niže pristupne brzine možete izvršiti nakon isteka 90 dana od dana početka minimalnog perioda trajanja ugovora.

9. Da li mogu poslati dopunu sa fiksnog telefona na prepaid mobilni račun?

Ova usluga je moguća za postpaid rezidencijalne korisnike fiksne telefonije pod uslovom da posjeduju lični identifikacioni broj (LIB). Korisnici fiksne telefonije informaciju za dopunu prepaid računa korisnika mobilne telefonije mogu dobiti pozivom na besplatan broj Mtel korisničkog servisa 0800 50001.

10. Koji je rok za servisnu obradu reklamacija na kupljenu terminalnu opremu?

Rok za servisnu obradu reklamacija na kupljenu terminalnu opremu je 45 kalendarskih dana.

Ostali važniji brojevi korisničke podrške:

  • 1275- tehnička podrška za fiksnu telefoniju ( prijava smetnji)
  • 0800 50 0005 – tehnička podrška za Open servise (prijava smetnji)
  • 1185, 1186 – telefonske informacije
  • 065 5904 –  m:tel korisnički servis za poslovne korisnike mobilnih servisa