Međunarodni sajam nekretnina i investicija Banjaluka 2019

Written by

m:tel posvećen razvoju, investicijama i brizi o korisnicima

m:tel info, m:vijesti| Views: 421

Učešće kompanije m:tel na 3. Međunarodnom sajmu nekretnina i investicija Banjaluka 2019.

 

Od 3. do 4. oktobra u Banjaluci se održava Međunarodni sajam nekretnina i investicija koji posjetiocima u ova dva dana između ostalog nudi i 10 panel diskusija sa aktuelnim temama i govornicima međunarodnog kredibiliteta. 

U toku prvog dana održavanja sajma održana je panel diskusija o temi  “Najveći investicioni projekti – energetika, putevi, telekomunikacije” na kojoj je učestvovao Miodrag Vojinović, izvršni direktor za tehniku kompanije m:tel, koji je tom prilikom rekao: „m:tel je u proteklih dvanaest godina investirao u različite projekte oko milijardu i pet stotina miliona konvertibilnih maraka, a samo u ovoj godini biće investirano po različitim osnovama oko stotinu pedeset miliona evra”.

Miodrag Vojinovic - 3. Međunarodni sajam nekretnina i investicija Banjaluka 2019

On je istakao je i to da m:tel ulaže u razvoj optičkih pristupnih mreža i generalno, u osavremenjavanje mobilne mreže s ciljem praćenja najnovijih tehnoloških trendova kako bi bile zadovoljene potrebe korisnika usluga. On je precizirao da dodatne troškove stvaraju i neriješeni imovinsko-pravni odnosi, ali da uprkos tome, m:tel po kvalitetu usluga nimalo ne zaostaje za vodećim telekom-operatorima u okruženju.

Vojinović je naglasio da Regulatorna agencija za komunikacije svojim pravilima i odlukama ne prati potrebnu dinamiku investicija, te da je m:tel mnogo ranije bio spremna za uvođenje 4G mobilne mreže, ali da će svoj investicioni ciklus nastojati da realizuje u zadatim rokovima. Zaključio je da prilikom izgradnje baznih stanica i prateće infrastrukture m:tel strogo poštuje vežaću zakonsku regulativu koja reguliše problematiku elektromagnetnog zračenja i druga pitanja od značaja za nesmetano funkcionisanje mobilne mreže.

Osim predstavnika kompanije  m:tel, na Panelu su o investicijama govorili i predstavnici pojedinih Javnih preduzeća i Vlade Republike Srpske.