Written by

Najveća tehnološka i naučna otkrića 2018. godine

m:ovo m:ono, tehnologija| Views: 168

Prethodna godina je donijela mnoštvo tehnoloških i naučnih otkrića koja su ili će tek u budućnosti promijeniti svijet. 

Vještački embrion

U proboju nauke i tehnologije koje redefinišu nastanak života su vještački embrioni koji su stvoriti naučnici sa univerziteta Cambridge. Iako naglašavaju da se embrioni još uvijek ne mogu razviti u pravu životinju, naučnici smatraju  da će to u budućnosti biti moguće.

Konkretno, dobijeni embrion miša je nastao kombinacijom dvije različite vrste matičnih stanica, koje se mogu pretvoriti u bilo kakvo tkivo potrebno za razvoj organizma, od stanice kože do mozga, a istom tehnikom mogao bi se stvoriti i ljudski embrion.

3D štampa metala

Iako se tehnologija 3D štampe koristi već godinama, ona je uglavnom ostala u domenu hobija i dizajnera koji proizvode jednokratne prototipe. Izrada predmeta od bilo čega sem plastike, poput metala, bila je izuzeztno skupa i zahtjevala dosta vremena.

Međutim, sada ona postaje jeftinija i jednostavnija te ima potencijala za praktičnu proizvodnju različitih dijelova. S jedne strane cijena ove vrste štampača je pala, dok je s druge strane, štampanje metalnih dijelova olakšano i ubrzano, jer se sada nude softveri koji generišu dizajne spremne za 3D štampanje.

Neuronske mreže

Vještačka inteligencija je postala fokus globalne tehnološke zajednice zahvaljujući napretku mašinskog, ili još konkrentnije, metodi dubokog učenja, koji omogućavaju metoda analizu velikog broja podataka. Vještačka inteligencija je direktno povezana sa stvaranjem vještačkih neuronskih mreža čiji se koncept oslanja na koncept neuronskih mreža u našim mozgovima.

Ljudski mozak procesira informacije zahvaljujući neuronskim mrežama i uz pomoć 100 biliona sinapsi (praznina među neuronima) koje formiraju posebne uzorke kada se aktiviraju. Tako, kada se pokušavate sjetiti nečega ili jednostavo razmišljate o nekoj specifičnoj stvari, taj proces se dešava formiranjem određenih neuronskih uzoraka u vašem mozgu.

Pametni gradovi

Alphabet, matična kompanija Google-a, ne pati od nedostatka ideja i ambicija. Njene mnogobrojne filijale se bave raznim oblastima, od autonomnih vozila i pametnih kuća do biotehnološkog produžetka života.

Alphabet-ova sestrinska kompanija Sidewalk Labs je započela realizaciju projekta u kanadskom Torontu, prema kom bi se isplanirao, izgradio i upravljalo dijelom pametnog grada u četvrti Quayside.