Written by

Naučnici su razvili novu tehnologiju električnog pogona za nanorobote

m:ovo m:ono| Views: 96

nanorobot

Naučnici sa Tehnološkog Univerziteta u Minhenu su razvili novu tehnologiju električnog pogona za nanorobote. Ona će omogućiti molekularnim mašinama da se kreću 100 000 puta brže nego sa biohemijskim procesima koji su se dosad koristili. Zahvaljući tome nanoroboti će raditi dovoljno brzo na montažnoj liniji u molekularnim fabrikama.

Profesor Friedrich Simmel preko monitora fluorescentnog mikroskopa posmatra kretanje nanomašina. Dovoljno je da on samo jednom klikne mišem pa da se tačke svjetlosti pomjere u drugom pravcu. One proizvode svijetleće molekule na krajevima malenih robotskih ruku, a primjenom električnih polja mogu se proizvoljno rotirati.

Princip ove pogonske tehnologije je jednostavan – DNK čestice imaju negativne naboje, a ovim putem se biomolekule mogu pomjerati primjenom električnih polja. Osim toga, ruke minijaturnih robota takođe mogu primjeniti i silu na molekule. Profesor Simmel je naglasio da se ove interakcije mogu koristiti za dijagnostiku i razvoj farmacije. Najbolje od svega je to što milioni nanorobota mogu istovremeno raditi na potrazi za određenim supstancama ili sintetizirati složene čestice.