Written by

Negativne strane rutovanja telefona

moj android| Views: 130

how-to-root-android

Proces koji omogućava pametnim teleofnima, tabletima i ostalim uređajima da imaju potpuni pristup sistemu, naziva se root. Kada kupite novi telefon on ima korisnički nalog kojim se proizvođač osigura da neće obrisati neke sistemske fajlove koji su potrebni za neometan rad uređaja. Ako sebi obezbijedite root prostup, onda ste administrator i imate sve privilegije.

Te privilegije podrazumijevaju da možete promijeniti ili obrisati bilo koji dio softverskog koda na uređaju i na taj način bi hakovali svoj uređaj. Korisnici iOS-a, pomenuti postupak nazivaju jailbreak.

Ako odradite root pristup telefona, to sa sobom može nositi i određene negativne strane kao što je brisanje sistema, gubitak važnih informacija i upitna sigurnost podataka.

Naime, root-om se smanjuje nivo sigurnosti koju uređaj inače ima. Nakon što odradite otključavanje telefona nećete imati nadzor nad radom aplikacija i nećete znati šta one tačno rade te je tako moguće da se pojavi spam koji će oštetiti softver vašeg uređaja.