Written by

Novi EU zakoni o autorskim pravima na internetu

m:ovo m:ono| Views: 154

Saga o autorskim pravima na internetu još uvijek traje, a Evropski parlament je nedavno usvojio, novi, prilično kontraverzan zakon koji će dobrim dijelom uticati na sadržaj koji se objavljuje i time će biti pogođene sve države na svijetu. Dva ključna elementa rasprave su bila naknada za prikazivanje dijelova sadržaja koju su kritičari nazvali „porez na link“ i pravilo koje opterećuje operatore web stranica za kršenje autorskih prava. Ova posljednja promjena će se primjeniti na platforme poput YouTube-a da bi se kreirali automatski filteri za zaštitu autorskih prava. Postoji mogućnost da to izazove zabrinutost zbog cenzura.

Važno je napomenuti da ovi propisi još uvijek nisu konačni, jer Evropski parlament još uvijek treba da pregovara i da se potpiše konačna verzija prijedloga koja će se slati Evropskom savjetu. Onog trenutka kada propis bude potpisan, svaka država, članica EU će morati donijeti svoje vlastite zakone u sprovođenju promjena, a to će sigurno dovesti do različitih tumačenja.

Po ovom novom zakonu, svaka i najmanja platforma bi trebalo da plati autorska prava za materijal koji objavljuje čak i ako se radi o malom dijelu teksta, fotografiji, citatu… Ovo bi se primjenjivalo i na velike platforme poput Google News-a zbog čega ova kompanija upozorava da bi to moglo spriječiti ovakav pristup informacijama, oni su naveli kako „plaćanje za prikazivanje odlomaka nije održiva opcija ni za koga“.

Ovaj dio regulative je u početku nazvan „porez na link“ jer se prema ranijoj verziji pravila činilo kako će platforme morati plaćati interlinkove na svojim stranicama. U odobrenim propisima navodi se kako će dijeljenje linkova na članke uz nekoliko „opisnih riječi“ biti besplatno dok će Wikipedia i GitHub u potpunosti biti oslobođeni plaćanja autorskih prava.