Written by

Ova žena je pregledala 40.000 biografija i izdvojila najveće greške

m:ovo m:ono| Views: 140

Žena koja je pregledala više od 40,000 različitih biografija, te uočila je koje su to najveće greške koje se javljaju u njima. Ona je primijetila da mnogi kandidati imaju slične greške, te da se neke od njih stalno ponavljaju.

Odlučila je da izdvoji najčešće greške kako bi pomogla mnogima da usavrše svoje biografije, te se uspješno prijave za posao.

Aljkavost

Aljkavost je jedna od osobina koja se stalno javlja u biografijama. Naime, dešava se često da CV posjeduje neku pravopisnu ili gramatičku grešku, što ne bi trebalo da se dešava u ovakvim dokumentima. Ovakve greške navode poslodavca da misli da je osoba lijena, neuredna ili čak nepismena.

Sažetak

Umjesto da u kratkim crtama opišu određene stavke, kandidati se raspišu, te dodaju dosta nepotrebnih stavki i epiteta. Ovakav način pisanja može da odvrati pažnju poslodavca, te ga može natjerati da pomisli da ste previše samouvjereni i sigurni u sebe.

Ponavljanje riječi

Dosta kandidata kada navodi stavke, koristi istu riječ za početak svake rečenice. Ovo zna da bude dosta zamorno za oči čitaoca. Potrudite se da svaki put koristite različitu frazu kada navodite različite stavke.

Previše formalan stil

Iako je riječ o formalnom dokumentu, svakako biografija ne treba da bude previše formalna. Ovakav stil ne može da otkrije poslodavcu kakva osoba se zapravo krije iza biografije. Uvijek treba da budete svoji i pokažete svoj karakter.

Nedostatak kreativnosti

Jedan od većih problema je taj što kandidat ne koristi lične teme, već template koji se nalaze na internetu. Dešava se da kandidati imaju isti obrazac biografije, pa na taj način pokazuju da nisu kreativni, već dosta lijeni.

Previše prostora za kontakt informacije

Cilj biografija je da pokaže vaše sposobnosti, a ne vašu adresu. Fokus svake biografije treba da bude na edukaciji, vrlinama i sposobnostima, a ne na kontakt informacijama. Broj telefona i email su od izuzetne važnosti, ali te informacije ne treba da budu u prvom planu i u najvećem formatu. 

Ovo su neke od grešaka koje se često dešavaju u biografijama kandidata, te na njih treba da obratite pažnju. Zbog sitnica, veoma lako se može desiti da ne dobijete željeni posao. Upravo zbog toga, obratite pažnju na stil i jezik vaših dokumenata.