unicef

Written by

Unicef BiH – Preporuke za zaštitu djece nakon poplava

prijateljstva| Views: 228

unicef poplave

Unicef je prilagodio i ključne preporuke stručnjaka i nadležnih institucija o mjerama zaštite i preporukama u kriznim situacijama, sa posebnim fokusom na djecu.

Stoga je, u saradnji sa stručnjacima, u Unicef-u BiH pripremljen jednostavan i razumljiv materijal sa ključnim porukama za djecu i porodice, o zaštiti o prijetnji za sigurnost i javno zdravlje nakon poplava. Poruke takođe sadrže preporuke o pravilnoj ishrani djece u kriznim situacijama.
Jedna od osnovnih preporuka za ishranu djece u prvih šest mjeseci života je isključivo dojenje, kao jedina potpuno pouzdana, dostupna i nutricionistički potpuna “namirnica”. Krizne situacije u kojima voda i druge namirnice koje se daju maloj djeci mogu biti nepozdane ili čak po zivot, opasne, dojenje bi moglo spasiti mnoge živote beba.

Važne preporuke za djecu tiču se higijenskih navika i sigurnosti. Velik broj minskih polja se vjerovatno pokrenuo i predstavlja prijetnju i djeci treba skrenuti pažnju na to, a i podaci govore da su neka skladičta nelegalnog oružja isplivala usljed obimnih poplava.

Materijali će biti distribuirani za čitanje, ali će biti pretočeni i u interaktivne edukativne radionice sa djecom, animirane filmove i stripove, na osnovu podataka o efikasnosti i efektivnosti komunikacijskih materijala i aktivnosti.

Materijal o ishrani djece u krizi

preuzmite ovdje

Materijal o preporukama za djecu

preuzmite ovdje

Materijal mjere zaštite i preporuke

preuzmite ovdje