Written by

Promovisana saradnja FTN Novi Sad i kompanije m:tel

m:vijesti, prijateljstva| Views: 269

Kako je m:tel kompanija koja svoje poslovanje zasniva na praćenju najnovijih tehnoloških dostignuća u oblasti telekomunikacija i ima visoko razvijen sluh za značaj povezivanja sa institucijama koje obrazuju kvalitetne inženjere ovih profila, komapnija je sa Fakultetom tehničkih nauka u novembru 2018. godine potpisala ugovor o obavljanju stručne prakse za studente FTN-a u cilju pružanja što boljih uslova mladim ljudima koji će oblikovati ovu inženjersku struku u budućnosti.

U okviru pomenute saradnje, predstavnici  kompanije m:tel su 11. i 12. marta 2019. posjetili Fakultet tehničkih nauka, što je bio prvi inicijalni korak saradnje ove dvije institucije.

Aleksandar Veselinović i Ostoja Čenić  zaposleni u Direkciji za tehniku, te Tijana Tegeltija i Nemanja Runić iz Sektora za ljudske resurse kompanije m:tel, su u okviru ove posjete održali predavanje za zainteresovane studente i profesore Fakulteta. Predavači su predstavili profil komanije, studentima približili ulogu koju inženjeri imaju u savremenom telekomu, predstavili nove tehnologije koje se razvijaju i koriste u m:tel mreži kao štu su SD WAN, LoRa WAN i IoT i, na kraju, predstavili uspješan program stručne prakse u kompaniji m:tel, koji je od sada dostupan i studentima FTN-a.

Predavanju je prisustvovao veliki broj studenata sa svih godina studija i katedri Departmana za energetiku, elektorniku i telekomunikacije ovog fakulteta. Osnovna tema predavanja pobudila je veliko interesovanje i dobila pozitivne reakcije od prisutnih, a studenti sa prostora Republike Srpske i BiH su iskazali naročito interesovanje za program stručne prakse u m:tel-u.

Pored pomenutog predavanja, održano je i nekoliko radnih sastanka sa upravom fakulteta i predstavnicima Departmana za energetiku, elektorniku i telekomunikacije. Sastancima su, pored predstavnika m:tel-a, prisustvovali  prof. dr Rade Doroslovački, dekan FTN-a, prof. dr Dragiša Vilotić, prodekan za nastavu FTN-a, prof. dr Vlado Delić, šef Katedre za telekomunikacije i obradu signala, doc. dr Nikša Jakovljević i veći broj profesora sa iste katedre.

Na ovim sastancima predstavnici FTN-a su predstavili svoja uspješna naučno-tehnološka dostignuća, plan za unapređenje nastavnog programa i primjere uspješne saradnje akademske zajednice sa privrednim sektorom. U ovom smislu su dogovoreni naredni koraci i razmatrane mogućnosti proširenja saradnje, koja bi prvenstveno išla u korist studenata, ali i u korist ove dvije institucije.