Written by

Razvija se Kindle za slijepe osobe

m:ovo m:ono, tehnologija| Views: 122

Britanska kompanija planira da napravi elektronski čitač za slijepe koji će unaprijediti iskustvo čitanja i poštediti svoje korisnike nošenja teških printanih izdanja.

Od 19. vijeka slijepi i djelimično slijepi, zahvaljujući Louis Braille-u, uživaju u radostima čitanja, ali printana izdanja knjiga prilagođena ovakvim osobama su daleko od praktičnih i lako prenosivih.

Bristol Braille Technology napominje da literatura, napisana alfabetom reljefnih tačkica, nekada zauzima i više od jednog metra police za knjige te da je to ono što žele da promijene upotrebom Canute 360-a.

Prvi svjetski elektektronski čitač, Kindle za slijepe, prikazuje devet linija teksta i zauzima trećinu stranice identičnog printanog izdanja. Jednim pritiskom na dugme očitava se novih 360 znakova, počevši od prvog reda na dalje, što znači da korisnici mogu nastaviti sa čitanjem i prije promjene svih karaktera teksta. Najbolja stvar je ta što sva izdanja prevedena u Braille fomat mogu biti upotrebljena na Canute-u obezbjeđujući svojim korisnicima zavidnu količinu naslova u elektronskoj biblioteci.

Inovacije na polju Braille-ove tehnologije će značajno uticati na kvalitet obrazovanje i broj onih koji koriste ovaj alfabet, a finalni prototip ovog uređaja će biti dostupan u tekućoj godini, dok će cijena biti približna onoj koju imaju računari visokih performansi.