Written by

Šta je kalibracija baterije i kada se ona radi?

kako? lako!| Views: 1327

Jedna od najvećih briga korisnika pametnih telefona jesu problemi sa baterijom i upravo iz tog rayloga možete pronaći mnoštvo ekstova na tu temu. Ako ste primjetili da se vaša baterija prazni puno brže nego ranije možda je vrijeme za kalibraciju.

Za početak veom je vaćno da ustanovite u čemu je tačno problem., da li je problem u sistemu ili u samoj bateriji.  Ako vaš telefon ima bateriju koja se može izvaditi , isključite telefon, skinite poklopac i pregledajte bateriju. Ako ima dijelove koji su nabubrili ili curi onda vam treba nova, u suprotnom pokušajte sa kalibracijom.

Šta je kalibracija baterije?

Operativni sistem Android  ima funkciju koja se zove Battery Stats koja prati kapacitet baterije kada je puna ili prazna. Problem je u tome što ponekad što ova funkcija ponekad ne prikazuje realno stanje stvari. Kalibrisanje baterije znači ispravku ovog problema te da ponovno prikazuje stvarno stanje baterije.

Važno je da znate da bateriju ne možete kalibrisati, jer je ona samo ćelija koja čuva i prosljeđuje energiju dok litijom jonske baterije sadrže dio koji služi kao zaštitni prekidač koji čuva bateriju da ne eksplodira ili da se u potpunosti isprazni.

Kako kalibrisati bateriju Android uređaja bez root pristupa

Stari način potpuno pražnjenje i punjenje telefona je jedan od najjednostavnijih za rekalibrisanje Android baterije, ali to može predstavljati problem kod novijih baterija.

Metod 1

 • Ispraznite bateriju do te mjere da se telefon sam ugasi.
 • Uključite ga i pustite da se ponovo ugasi sam.
 • Stavite telefon na punjač i ostavite da se napuni do 100 odsto bez da ga uključite.
 • Skinite telefon sa punjača. 
 • Uključite ga. Sve su prilike da vam na kerani neće pisati kako je 100 odsto pun pa ga ponovno uključite na punjač dok se 100 ne pojavi.
 • Ponavljajte proces dok se na ekranu ne pojavi 100 odsto pri uključenju i na početnom ekranu.
 • Nakon toga pustite da se baterija ponovno isprazni do nivoa da se telefon ugasi sam. 
 • Napunite telefon još jednom do kraja i to bi trebalo da bude to.

Metod 2

 • Ispraznite telefon da se sam isključi.
 • Uključite ga i pustite da se ponovo ugasi.
 • Stavite telefon na punjač, bez da ga upalite i ostavite da se puni dok se na ekranu ne pojavi 100%.
 • Isključite punjač.
 • Upalite telefon, ukoliko na početnom ekranu ne piše da je baterija 100% puna, ponovno priključite na punjač da se dopuni.
 • Isključite sa punjača i restartujte, ako i nakon toga ne stoji 100%, nastavite sa punjenjem.
 • Nastavite proces dok se ne pojavi 100%.
 • Nakon toga instalirajte Battery Calibration aplikaciju i prije nego što je lansirate budite uvjereni da je vaša baterija 100% puna i restartujte.
 • Lansirajte aplikaciju i reklibrišite bateriju.  Nakon što ste to završili ispraznite bateriju do kraja i ostavite da se telefon ugasi.
 • Još jednom napunite telefon do kraja bez ometanja, dok je ugašen i Android sistem baterije će biti resetovan.