Written by

Stogodišnjica prvog telefonskog poziva

m:ovo m:ono| Views: 76

Aleksandar Graham Bel

Aleksandar Graham Bel čovjek je koji je prije stotinu godina omogućio telefonsku komunikaciju. Nakon što je 1874. godine bio ubijeđen da postoji mogućnost da se ljudski glas prenese elektromagnetnim talasima, poslije dvije godine bio je na tragu izuma. Prvi telefonski prekookeanski poziv Bel je obavio 25. Januara. 1915 godine sa njegovim saradnikom Tomasom Votsonom, i taj telefonski razgovor je ušao u istoriju i napravio prekretnicu u daljim životima cijelog svijeta. Princip je i dan danas ostao isti:

poziv

Kada govorite, vaše glasne žice trepere. Ta treperenja prelaze u molekule glasa, tako da iz vaših usta izlaze zvučni valovi, odnosno vibracije u zraku. Ti zvučni valovi udaraju u aluminijsku pločicu ili membranu na mikrofonu, te pločica zatreperi baš onako kao što su treperile molekule zraka. Ta treperanja šalju promjenljivu struju kroz telefonsku liniju. Ta, trenutak jača, trenutak slabija, struja čini da pločica u prijemniku na drugom kraju linije treperi isto onako kao što je treperila membrana u mikrofonu, te se u zrak šalju posve isti valovi kao što su bili oni koje ste vi poslali u slušalicu. Kada ti zvučni valovi stignu do uha osobe na drugom kraju linije, oni djeluju isto tako kao da su došli neposredno iz vaših usta.

telefoni

Ono što nije ostalo isto su tehničke mogućnosti i uređaji putem kojih se obavlja telefonski poziv. Nije bilo velikih ekrana, kamere, samo je postojao osnovni dio za govor i prijemnik.

„Bilo je potrebno 2,2 miliona kilograma materijala da se omogući prekookenaska telefonska komunikacij, to je zapravo 7 hiljada milja telefonske žice. Bel je bio vizionar, želio je da što više unaprijedi tehnologiju. Bio bi oduševljen da danas vidi koliko smo u tome daleko otišli. Mislim da bi zajedno sa nama kuckao, šetao i svakodnevno se oduševljavao svemu što danas u tehnologiji postoji.“, rekla je Antea Hartig, direktor istorijskog društva Kalifornije.

Modeli telefona kroz istoriju nedavno su prezentovani na sajmu „Istorijsko društvo Kalifornije“ u San Francisku i moći će da se pogledaju tokom cijele godine.