Written by

Sve što treba da znate o mašinskom učenju i AI

m:ovo m:ono, tehnologija| Views: 286

Platforme za vještačku inteligenciju podrazumijevaju upotrebu mašina koje pokušavaju simulirati kognitivne funkcije ljudskog uma kao što su: rješavanje problema, učenje, rezonovanje , socijalizacija kao i inteligencija uopšte.  Implementacija vještačke inteligencije uključuje i upotrebu sistema kao što je raspoznavanje govora.

Trenutno postoji mnogo kompanija koje su razvile i razvijaju AI sisteme i kako ti sistemi treba da funkcionišu da bi zainteresovali korisnike.

Micfosoft Azure

Microssoft Azure Machine Learning nudi unapređenu bazu podataka koja se zasniva na cloud-u, a dizajnirana je da bi pojednostavila mašinsko učenje u poslu. Ona kompanijama daje nekoliko alata koji će unaprijediti njiihove poslove tako što će analizirati njihove najbolje algoritme. Ovi alati su već aplicirani na Xbox, Bing i Microsoft R.

Google Cloud

API koji obezbjeđuje Google Cloud dozvoljava korisnicima da izgrade sopstvene modele mašinskog učenja. Alati su bazirani na cloud predviđanjima i mogu pomoći kod analize podataka za aplikacije, za detekciju spam-ova, a može predvidjeti i numeričku vrijednost. Sa ovim opcijama možete kreirati aplikaciju koja ispunjava određene zadatke.

Dialog Flow

Ovaj sistem pomaže korisnicima da naprave prirodan, jedistven jezik interakcije za aplikacije, chatbot-ove, aplikacije, servise i uređaje. On ima alat za prirodno razumijevanje da bi dizajnirao jedinstvene scenarije konverzacija i korespodencije da bi na što precizniji način analizirao interakciju sa korisnicima.

Premonition

Ako ste mislili da se vještačka inteligencija baš nikako ne može aplicirati u pravo onda ste bili u krivu.  Premonition je sistem baziran na ještačkoj inteligenciji koji sadrži ogromnu baz podataka sa podacima o advokatima, parnicama i sudijama u cijelom svijetu. Sistem može čitati i analizirati više od 50 000 dokumenata u sekundi i preporučuje koriniku kojeg advokata treba da angažuje u zavisnosti od vrste slučaja.