Written by

Sve više korisnika uz YouTube uče poslove koje nikada nisu radili

m:mix, m:ovo m:ono| Views: 167

Prema najnovijim istraživanjima sve više korisnika uz YouTube uče poslove koje nikada nisu radili. Tačnije, polovina anketiranih YouTube korisnika koristi ovu platformu da nauči raditi nove stvari.

Neke od najčeššćih pretraga na YouTube-u su savjeti “kako vezati kravatu” ili “kako uraditi nešto u Photoshop-u”, a često i „kako napraviti određeno jelo“.

Ipak novije generacije koje odrastaju u tehnološkom dobu YouTube ne koriste isključivo u edukativne svrhe. Tako je njih 28% reklo da koristi ovu platformu kako bi im „brže prošlo vrijeme“, 19% ispitanih koristi YouTube za poređenje prilikom kupovine, dok isti procenat koristi kao izvor informacija, odnosno kako bi saznali šta se događa u svijetu.

Ovo istraživanje je pokazalo i da YouTube pomaže roditeljima, jer prema rezultatima, 81% roditelja dopušta djeci da gledaju videozapise na YouTube-u, a 34% roditelja dopušta djeci da redovno koriste ovu popularnu video platformu.