Written by

Tech Throwback Thursday: Kad su električna vozila vladala drumovima

m:ovo m:ono| Views: 151

ec

Kada pomenemo automobile na električni pogon, većina ljudi pomisli kako su u pitanju vozila budućnosti. Međutim, istina je malo drugačija. Naime, ovaj vid automobila se prvi put pojavio još u ranom periodu razvoja auto industrije.

Početak istorije automobila vezuje se za 1769. godinu kada su se pojavila prva vozila na parni pogon. Nešto kasnije, tačnije 1806. godine, pojavljuju se prva vozila pokretana motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. Malo manje je poznato da su se automobili koji su pokretani na električnu energiju pojavili, istina na kratko, krajem 19. vijeka.  Prvi električni automobili su proizvedeni 1880. godine. Te godine bile su zlatno doba električnih automobila, jer su pružali veću udobnost i jednostavnost u odnosu na vozila koja su pokretana fosilnim gorivima.

U ranoj fazi razvoja automobilizma, elektromobili su bili odgovorni za mnoge brzinske i daljinske rekorde. Prvi automobil koji je probio brzinsku barijeru od 100km/h bio je upravo električni automobil. Ovaj rekord postavio je Camille Jenatzy 29.4.1899. godine svojim električnim vozilom dosegnuvši brzinu od 106 km/h. Prvu komercijalnu upotrebu elektromobili pronašli su 1897. godine kao taksi vozila u New York-u.  Njihova prednost nad konvencionalnim vozilima ogledala se u tome što su bili tiši, ekonomičniji i čišći. Međutim, brže inovacije i masovna proizvodnja, ubrzo su učinili da konvencionalni tip vozila iz upotrebe istisne električna.

Energetska kriza koja je zavladala 1970-ih i 1980-ih godina donijela je kratkotrajno interesovanje za razvoj električnih automobila, iako tada nisu dobili pažnju javnosti kao posljednjih godina. Od 2008. godine, napretkom razvoja baterije i upravljanja energijom, te sve većom zabrinutošću za povećanje cijena nafte i potrebom za smanjenjem emisije gasova, elektromobili dobijaju posebno mjesto i na polju marketinga. Nekoliko nacionalnih i lokalnih vlada utvrdile su poreske olakšice i subvencije, te druge vidove podsticaja za promociju uvođenja i usvajanja masovnog korištenja električnih vozila.

Električni automobili su znatno tiši od konvencionalnih automobila sa motorima s unutrašnjim sagorijevanjem i ne emituju izduvne gasove, čime se smanjuje sveukupno zagađenje životne sredine. Naravno, postoje i loše strane poput visoke cijene ovih automobila na tržištu, nedostatak mjesta za punjenje baterija, ali i straha vozača koji su još nenavikli i nespremni za vožnju na baterije, koje se brzo troše.

U septembru 2015. godine, postojalo je oko 30 modela elektromobila dosupnih u maloprodaji, uglavnom u SAD-u, Kini, Japanu i zemljama zapadne Europe. Najprodavaniji model je Nissan Leaf, promovisan u decembru 2010. godine. U 46 zemalja svijeta, ovaj model je prodat u preko 200.000 primjeraka. Na drugom mjestu se nalazi Tesla Model S, iz juna 2012. godine, sa više od 107.000 prodatih jedinica.