Written by

Tech Throwback Thursday: Kada je nastao Wi-Fi

m:ovo m:ono| Views: 130

wifi

Wi-Fi (Wireless-Fidelity) bežična je mreža u kojoj se podaci imeđu dva ili više uređaja prenose pomoću radio frekvencija (RF) i odgovarajućih antena. Koristi se u bežičnim lokalnim mrežama (WLAN), ali se posljednjih nekoliko godina sve više nudi i bežični pristup regionalnoj računarskoj mreži (WAN), odnosno internetu.

Wi-Fi je 1991. godine izumila “NCR Corporation/AT&T” iz Holandije. Ocem ove bežične mreže smatra se Vic Hayes čiji je tim osmislio standarde za Wi-Fi kao što su IEEE 802.11b, 802.11a i 802.11g, koji se iz godine u godinu nadograđuju.

Wi-Fi mreže rade uz pomoć jednostavne radio tehnologije. Osnivači Wi-Fi prvi su iskoristili dobru propusnost i jednostavnost radio signala. Wi-Fi radiji šalju signale na frekvencijama 2.4 GHz (802.11b i 802.11g standardi) i 5 GHz (802.11a), gdje se koriste mnogo naprednije tehnike kodiranja.

Pomoću tehnika kodiranja OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing) i CCK (Complementary Code Keying) ostvaruju se mnogo veće brzine prenosa podataka samo uz pomoć radio talasa.

Ove frekvencije koriste se zato što su ostale neiskorištene od strane raznih vojnih službi, ali i ostalih korisnika kojima trebaju zasebne frekvencije za komunikaciju.