Written by

Tech Throwback Thursday: Kada su nastali digitalni fotoaparati

m:ovo m:ono| Views: 236

digitalni

Digitalni fotoaparati su uređaji pomoću kojih se prave digitalne fotografije i video snimci, te se na samom uređaju mogu čuvati za naknadnu reprodukciju. Danas su najprodavaniji fotoaparati upravo digitalni, a našli su široku upotrebu među velikim brojem korisnika.

Steven Sasson, inženjer u “Eastman Kodaku”, izmislio je i napravio prvu elektronsku kameru 1975. godine. Do kraja 1990-ih godina digitalne kamere postale su uobičajene među potrošačima. Do sredine 2000-tih digitalni fotoaparati su zamijenili filmske kamere, a danas gotovo svi mobilni telefoni imaju integrisani digitalni fotoaparat.

Princip rada digitalnih fotoaparata zasniva se na senzoru za snimanje fotografija koji se sastoji se od mreže odvojenih fotoosjetljivih ćelija. Na osnovu jačine primljenog svjetla ćelije stvaraju signal odgovarajuće jačine.

U većini slučajeva mreža senzora svaka ćelija je pokrivena crvenim, zelenim ili plavim filterom, kako bi reagovala samo na jednu od primarnih boja. Električni signali koje emituju ćelije srazmjerni su jačini upadne svjetlosti. Da bi se informacija pretvorila u digitalni oblik, signal mora da se digitalizuje prema svojoj snazi. Zbog toga se svakom signalu dodjeljuje odgovarajući broj. Aparat obrađuje signale različite jačine koji dolaze iz ćelija senzora, te svaki piksel slike dobija odgovarajuću vrijednost boje.

Ovaj proces, koji se zove interpolacija važan je jer omogućava sprovođenje kalkulacija od kojih zavisi kvalitet snimljene fotografije. Na kraju se vrijednosti svakog piksela integrišu i povezuju kako bi nastala slika.

Najznačajniji proizvođači digitalnih fotoaparata na svjetskom tržištu trenutno su Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Sony, te Toshiba.