Written by

Tech Throwback Thursday: Kako je lasersko štampanje donijelo revoluciju

m:ovo m:ono| Views: 94

pa_1977_9700-medium

Lasersko štampanje je donijelo revoluciju u svijet tehnologoji i pojednostavilo, ali i stvorilo preduslove za izvršavanje raznih aktivnosti. U pitanju je elektrostatički procs digitalnog štampanja kojim se proizvodi visoko-kvalitetni tekst i grafika, pa i fotografije.

Ova vsta štampanja se razlikuje od analognog načina fotokopiranja po tome što se slika proizvodi direktnim skeniranjem mediuma putem foto-receptora na štampaču. Ovako se proces štampanja ubrzava, pojednostavljuje, a korisnik dobija više kopija za manje vremena. 

0018front

Ipak, malo ko se sjeća prvog štampača ove vrste. Prva komercijalna implementacija laserskog štampača se pojavila u vidu modela IBM 3800 i to davne 1976. godine. Koncipiran je i dizajniran za centre koje obrađuju podatke, a dostizao je brzinu štampanja i do 215 stranica po minuti, u rezoluciji od 240 dpi. Preko 8 000 modela je prodano gotovo instantno, a to otkriće je označilo pomak u tehnologiji.

Gotovo deceniju poslije, jedan od nasljednika je i prvi laserski štampač proizveden za masovnu prodaju, a u pitanju je HP LaserJet koji  je uvela firma Hewlett-Packard 1984. godine. Ovaj tehnološki novitet je zapravo funkcionisao na tehnologiji koju je razvila firma Canon. Radio je na način sličan onom kod aparata za fotokopiranje, s tim što je razlika u izvoru svetlosti. Kod aparata za fotkopiranje stranica se skanira sa sjajnom svetlošću, dok je kod laserskog štampača izvor svetlosti laser, što ne treba da iznenadi. Posle toga proces je manje više isti: svetlost stvara elektrostatičku sliku stranice na naelelktrisnaom fotoreceptoru, koji sa svoje strane privlači toner u obliku elektrostatičkog naelektrisanja.Radio je na Canon CX motoru, a bio je praćen i kontorlisan putem HP software-a. Prvi modeli poput ovih su imali i velike foto-osjetljive bubnjeve, koji su razvojem ostalih dijelova štampača, postajali sve manji i efikasniji.