Written by

Tech Throwback Thursday: Kako se razvijao internet

m:ovo m:ono| Views: 68

768

Kada su prije 48 godina osnovali internet, američki vojnici nisu mogli ni sanjati o kakvom se otkriću radi i koliki će uticaj imati na svijet u kojem danas živimo.

Ta globalna mreža je svoje prve korake napravila u Americi na četiri računara koji su bili povezani kablovima, te je tako stvoren Arpanet. Ovaj predak današnjeg interneta služio je za istraživačke svrhe u jednoj univerzitetskoj laboratoriji, pod kontrolom Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država.

Od 1969. godine, pa do promjene internet protokola, Arpanet se razvijao polako i nije imao previše dodira sa spoljnim svijetom. Tokom 1983. godine dogodio se jedan od značajnijih koraka u razvoju interneta. Sa protokola  NCP, prešlo se na TCP/IP protokol, odnosno na tehnologiju koja se i danas koristi. Ovo je ubrzalo razvoj interneta i omogućilo njegovo brže širenje.

Dial-up internet konekcija razvijala se od 1981. godine, a masovno je u svim dijelovima svijeta počela da se koristi u periodu između 1989. i 1991. godine. Tokom tih godina, internetom je bilo povezano preko 50 miliona korisnika, koji su veze održavali sa preko 25 miliona servera.

Već do 2008. godine internet je povezao preko 440 miliona uređaja, na taj način spajajući preko milijardu korisnika u svijetu. Tokom 2012. godine tu globalnu mrežu, koristilo je preko dvije milijarde ljudi, a danas u njemu uživa preko 40 odsto svih domaćinstava na svetu.

Krajem devedesetih godina prošlog vijeka WAP protokol omogućio je internet i na mobilnim telefonima. Počeci su bili veoma skromni, sa jednostavnom grafikom i uglavnom tekstualnim sadržajima, a dolaskom GPRS-a počeli su da stižu bolji sadržaji i na mobilne platforme. Mreže treće generacije pojavile su se 2001. godine, a danas one pokrivaju oko 15 odsto svjetske populacije. Sljedeći korak su bile LTE/4G mreže, koje su se pojavile 2009. godine. One se još uvijek vrlo stidljivo koriste i ekspanzija još uvek nije dovoljno brza.