Written by

Tech Throwback Thursday: Razvoj USB flash memorija

m:ovo m:ono| Views: 410

usb

Doktor Fujio Masuoka dizajnirao je prve flash memorije u laboratorijama kompanije “Toshiba” početkom osamedesetih godina prošlog vijeka. Komercijalizacija je uslijedila 1987. godine kada je “Toshiba” predstavila prvu NAND memoriju.

Od tada do danas promijenilo se mnogo toga na polju razvoja flash memorije, a prelomna godina definitivno je bila 2000. kada su Trek Technology i IBM počeli da prodaju prve USB flash diskove.

USB flash memorija (USB flash drive) je uređaj za čuvanje podataka, koji se sastoji od NAND flash memorije s integrisanim USB (Universal Serial Bus) sklopom za spajanje direktno nespojivih uređaja u cjelinu (sistem ili mrežu).

USB memorija je najčešće vanjska memorija popularno nazvana “USB memory stick”, lako prenosiva i malih dimenzija koja se s računarima, tabletima ili pametnim telefonima spaja preko vanjskog USB porta.

Za upotrebu je mnogo praktičnija od optičkih medija za čuvanje podataka kao što su CD ili DVD, i to zbog mogućnosti višestrukog zapisivanja i brisanja podataka, te veće mehaničke otpornosti.

USB flash memorija sastoji se od četiri osnovna dijela – standardnog USB priključka koji pruža fizičku vezu s računarom, USB memorijskog kontrolera, NAND flash memorijskog čipa, te kristalnog oscilatora.