Written by

TED talk: Kako riješiti problem zagađenja?

m:ovo m:ono, tehnologija| Views: 102

Problem zagađenja jedan je od najvećih izazova s kojim će se čovječanstvo morati suočiti u 21. vijeku. U svijetu se svake godine proizvede oko 300 miliona tona nove plastike, a od te količine tek manje od 10 odsto se reciklira.

Mikrobiolog Morgan Vejg proučava bakterije koje su, kroz izvjesne kreativne adaptacije, razvile neočekivanu sposobnost da jedu plastiku, a koje bi nam mogle pomoći da riješimo sve veći problem zagađenja.

U današnjem TED razgovoru koji vam donosimo, od ovog stručnjaka saznaćemo da li je to trenutno najbolji način za rješnje problema nagomilanog  otpada, a naročito plastike.