Written by

TED talk: Kako zadržati ljudskost u eri vještačke inteligencije

m:mix, m:ovo m:ono| Views: 126

Da li ste se ikada zapitali koliko je odluka o vama doneseno u toku dana ili sedmice od strane vještačke inteligencije? Koliki je taj broj tokom cijele godine? A koliko njih je napravljeno na osnovu vašeg pola, rase ili dijela svijeta u kojem živite?

Sve veća zastupljenost AI u tehnologiji koja nas okružuje svakodnevno pomjera granice, omogućava kruženje velike količine informacija, ali i mijenja čovjeka u određenim poslovima. Ove činjenice nerijetko stvaraju paniku i strah od robota koji bi, u jednom trenutku, mogli u potpunosti preuzeti svijet.

Kriti Sharma, inžinjer AI tehnologija, kaže da je ovo samo projekcija filmske industrije i da su na kraju dana ljudi ti koji kreiraju pravac u kojem će se vještačka inteligencija razvijati. Roboti kopiraju ljudsko ponašanje te na osnovu njega donose odluke i analiziraju podatke. Zato je najbitnije da ljudi zadrže ljudskost. 

Ako vas zanima šta na ovu temu još kaže osoba koja učestvuje u implementaciji AI u našu svakodnevicu, pogledajte TED talk sedmice.