Written by

TED talk sedmice: Da li je neophodno prepraviti internet?

m:ovo m:ono| Views: 66

jaron

Jaron Lanier je naučnik, muzičar i pisac koji je najpoznatiji po svojim umjetničkim jelima koje je stvarao pomoću virtuelne stvarnosti kao i po zalaganju u oblasti održive ekonomije kroz digitalni kontekst.

On je u svom TED govoru ukazao na to kako bi trebalo obnoviti internet. U samim začecima digitalne kulture, Jaron Lanier je pomogao da se napravi vizija interneta kao javne zajednice u kojoj ljudi mogu dijeliti svoje znanje, ali čak i tada tu viziju je progutala mračna strana, na kraju se ispostavilo od strane ličnih uređaja koji kontrolišu naše živote, prate naše podatke i hrane nam sujetu.

U ovom krajnje vizionarskom govoru Lanier se osvrće na globalno tragičnu i zapanjujuće smiješnu grešku kopanija kao što su Google i Facebook koje su ponikle u samom nastajanju digitalne kulture i kako se ta greška može poništiti.  On je naglasio da ne možemo imati društvo u kome kad dvije osobe ne žele komunicirati, treća osoba pomoću kapitala njima manipuliše.