Written by

TED talk sedmice: Računar koji čita ljudske misli

m:mix, m:ovo m:ono| Views: 277

Moderne tehnologije omogućavaju naučnicima da zavire u ljudski mozak. Pomoću uređaja koji se stručno naziva elektroencefalogram, ili EEG i pojedinih kompjuterskih „čarobnjaka“, neuronaučnici su pokušali da čitaju misli ispitanika.

Pogledajte da li im je uspjelo.